LESERINNLEGG

Innføringsklassen – hva er barnas beste?

Kjell Petter Stene  

Meninger

Molde kommune skal ta imot flyktninger framover, selv om tilstrømmingen av forståelige grunner har vært lav det siste året. Og det vil komme arbeidssøkende familier hit fra ulike land, ikke minst når ny-sykehuset skal bemannes med fagfolk. Hvor skal flyktningfamiliene bosettes? Hvilke skoler får trøkket? Hva sier lærerne om utfordringene, dersom kommunedirektøren får viljen sin om å legge ned innføringstilbudet? Hva mener de berørte rektorer på barnetrinnet ved sentrumsskolene, der tilstrømmingen har vært størst hittil? Og hvordan er lærernes faglige kompetanse rundt på skolene ift grunnleggende norsk for flerkulturelle? Er skolene klar til å ta imot barn som er analfabeter?

Barnas beste vurderes ikke

Ingen av disse spørsmålene besvares i den ferske saksutredningen, som nå er lagt fram til politisk behandling i Molde. Og kanskje aller viktigst; det finnes ikke noen vurdering av hva som er barnas beste. Her skal det bare spares noen kroner. Men det vil jo monne så lite. Og hvordan skal en likevel kunne opprettholde kvaliteten på tilbudet til disse svært sårbare barna?

Hvorfor overses høringsuttalelsene fullstendig?

Brukermedvirkning er utrolig viktig for å lykkes i skolen. Saken som nå kommer opp politisk, er helt fri for drøftelser av høringsinnspillene i saken. En refererer bare kort fra uttalelsene, faktisk uten å ta direkte hensyn til noen av innspillene. Elevene høres ikke. Foreldrene høres ikke. Skolelederne i Skolelederforbundet høres heller ikke. De skriver bl.a. at de mener kommunen, uansett type organisering av norskopplæringen for minoritetsspråklige, trenger et kvalitativt godt faglig senter, med den nødvendige kompetansen, når nye flyktninger kommer. Kommunedirektøren vil ikke ha noe slikt.

Manglende involvering i saksutredningen

All endring på dette krevende fagfeltet må involvere ledere og fagfolk i skolene. Og hva mener PPT? Flyktningetjenesten? Jeg ser nesten ikke spor av faglig evaluering av det innføringstilbudet en har hatt siden 2009. Det skrives at det har vært kvalitativt bra, men hva har vært bra? Hva kunne vært bedre? En må kunne gå dypere inne i evalueringen, når noe som oppleves vellykket blir foreslått nedlagt av kommunedirektøren.

Svært mangelfull saksutredelse

Jeg mener saksutredelsen er svært mangelfull. Den er refererende, ikke drøftende. Fagfolka, med relevant erfaring, blir ikke spurt om noe. En sier ikke noe om det faglige som skal inn, bare at dagens tilbud skal skrotes. Og at det er bra for alle barn å få all opplæringa ved nærskolen, er det neppe noen som er uenig i. Men et faglig tilbud på linje med dagens, ivaretatt ved hver skole, vil minst doble dagens kostnader.

Hospitering – lære av hverandre

I årens løp har en rekke skoler fra både Molde og kommunene rundt besøkt innføringsklassen ved Sellanrå. De ville lære. Hvem skal en lære av ved en nedleggelse av tilbudet? Ved Sellanrå skole er en oppdatert på læremidler og faglig tilrettelegging. Erfaringene helt fra starten i 2009 er ivaretatt ved kontinuitet i dagens lærergruppe.

Ikke nedlagt – men tilskuddene til drift er tatt bort – forstå det den som kan

Stillingen som faglig koordinator ble tatt bort i fjor sommer, rett etter at et stort flertall i kommunestyret hadde vedtatt videreføring av innføringstilbudet for skoleåret 2020/21. Dermed ble det faglige nettverket for kommunen, som har hatt fire samlinger i året, også nedlagt. Det faglige nettverket er ikke nevnt med et eneste ord i saksutredningen.

Det er heller ikke gitt økonomiske tilskudd til driften for innføringsklassen ved Sellanrå skole etter nyttår. Ordfører og kommunedirektør prøver å bortforklare dette. Da må jeg bare meddele at det er fagleder Vereide som har gitt meg opplysningene, på direkte spørsmål: «Ingen tilskudd i 2021», skriver han.

Kjell Petter Stene

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger