UKESLUTT

Tilløp til storm når fjorden skal krysses

LEDER FOLKEAKSJON: Terje Tovan og folkeaksjonen «MuM» har gjennomført en spørreundersøkelse i 13 av fylkets kommuner. Resultatet ble presentert i Molde fredag.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

De fire store mediene i Møre og Romsdal var representert da aksjonsleder Terje Tovan fredag la fram sin meningsmåling om fjordkryssing. Allerede før resultatene ble presentert var undersøkelsen omstridt. Folkeaksjonen «Møre uten Møreaksen» har samlet inn penger til å gjennomføre undersøkelsen som har 3000 respondenter fordelt på 13 utvalgte kommuner i Møre og Romsdal, fire av dem i Romsdal. I disse fire kommunene er det så godt som jevnt løp mellom svaralternativene Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt ferjedrift. I de to andre geografiene er Møreaksens posisjon svakere.