Nytt trafikkbilde, lang behandlingstid

VENTER PÅ SVAR: Innbyggere i Male i Hustadvika ønsker sikkerhetstiltak på fylkesveg 6060. De opplever økt trafikk etter av vegen ble Nasjonal turistveg.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

En ny turistsesong er bare noen uker unna. Sikkerhetstiltak bør vurderes så snart som mulig.

Meninger

Atlanterhavsvegen har blitt et sterkt merkenavn. Utvidelsen av den nasjonale turistvegen har på mange måter vært en suksess. På strekninga fra Bud til Kårvåg kommer man nært på et levende kystmiljø. Samtidig er det viktig at sikkerhetstiltakene løpende oppdateres etter trafikkbildet. I bygda Male i Hustadvika etterlyser innbyggerne nye sikkerhetstiltak.

Vegen gjennom tettstedet er smal, og kun en liten strekning er regulert som 60-sone. Innbyggerne ønsker seg en lengre strekning med nedsatt fart. Det vil også gjøre det lettere for politiet å gjennomføre fartskontroller.

Den første henvendelsen fra innbyggerne kom i 2017. Det er noe uklart hvorfor saka har blitt liggende, og dette illustrerer noen av de utfordringene man kan møte på i trafikksikkerhetsarbeid. For er oppgitt innbygger kan det være krevende å orientere seg. Samtidig er man avhengig av at informasjon flyter godt mellom de involverte instansene.

Slik sett kan det være nyttig for alle parter å nøste i hva som har skjedd i denne saka etter at den første bekymringsmeldinga ble sendt. Fylkeskommunen overtok ansvaret for strekninga i 2020.

Det er med god grunn at innbyggerne er utålmodige. På sommerdager kan det være tett trafikk på fylkesvegen. Male er ei levende bygd, og mange av dem som ferdes langs vegen er barn og eldre. Det er forståelig at man har noen standarder for hvor stor trafikkbelastningen skal være for at man setter ned fartsgrensa.

Samtidig må man se på hva slags trafikk det er snakk om, og hvordan trafikkbildet er i ulike sesonger. Mye av trafikken på den nasjonale turistvegen er nettopp turister med høg frekvens av busser og bobiler på en smal fylkesveg. Statens vegvesen varslet i et brev i 2018 at de støttet et forslag om utvidet 60-sone. Ettersom en ny turistsesong bare er noen uker unna er det beklagelig at saka har blitt liggende. Sikkerhetstiltak bør vurderes så snart som mulig.