LESERINNLEGG

Trenger Molde en firefelts innfartsvei fra øst?

FANNESTRANDA: Innfartsvegen til Molde fra øst har vært planlagt ombygd til fire felt, på tross av flertallsvedtaket i Molde kommunestyre i mai 2020 om at dette ville være «et for stort inngrep øst i byen».  Foto: Øystein Bjerkeland

Meninger

14. mai 2020 fattet Molde kommunestyre et vedtak som i klartekst sier at vi ikke ønsker en firefeltsvei fra øst mellom Kviltorp og Bolsønes. Molde MDG var ett av partiene som kjempet frem dette viktige vedtaket. Dette vedtaket må være styrende for den framtidige planleggingen av utbedringen av denne veistrekningen.

Statens vegvesen sine trafikktellinger på denne strekningen viser at antall kjøretøy pr døgn ligger på ca 14.000 kjøretøy fra 2015 og frem til 2019. Som det kommer frem i en reportasje i Romsdals Budstikke forrige uke sank antall kjøretøy dramatisk i koronaåret, til litt over 10.000 kjøretøy. For øvrig opererer Vegvesenet med estimater om en trafikkøkning om noen år på 18.000 kjøretøy. Når grensa for å vurdere en firfeltsvei går på 12.000 kjøretøy har jeg forståelse for at vegvesenet planlegger som de gjør.

Spørsmålet er: Ønsker vi en slik utvikling? Og kan vi gjøre noe for å redusere trafikken?

Den viktigste saken og den alle politiske vedtak skal måles på, er den pågående natur og klimakrisa.

Det er ikke bærekraftig på sikt med 14.000 kjøretøy i døgnet på denne strekningen, langt mindre 18000. Jeg tenker da på bomiljø, veislitasje, støyforurensing, luftforurensing og energibruk. Alt dette virker negativt på miljøregnskapet.

Det er MDG sitt soleklare mål å redusere kjøretøytrafikken til under 12.000 i døgnet på denne strekningen.

Dette må gjøres ved å få flere til å velge kollektivt og sykkel istedenfor privatbil. Dette fører selvsagt til at vi politikere må arbeide hardt for å tilrettelegge for bedre kollektivtilbud og sykkeltilgjengelighet.

Det må også nevnes at under pandemien har vi sett potensialet med å jobbe mer fra hjemmekontor. Dette vil også kunne gi en positiv effekt i å redusere trafikken på sikt.

MDG er glad for alliansen mellom oss, Sp, Frp, SV og Rødt som bidrog til dette flertallsvedtaket om å vrake Vegvesenets planer om firefeltsvei.

Det pålegger selvsagt disse partier et ekstra ansvar å jobbe for en politikk som bidrar til å redusere trafikken på denne strekningen.

Sammen må vi være smarte, finne gode løsninger til beste for mennesker og miljø.

Svaret på spørsmålet mitt i overskrifta blir derfor:

Nei, Molde trenger ingen firefeltsvei. Vi trenger politikere som utarbeider smarte og bærekraftige vedtak til beste for miljø, natur og mennesker. I dette tilfellet politikk som bidrar til å redusere privatbilismen i Molde.

Per Inge Netland, leder MDG i Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal