LESERINNLEGG

Sikkerheten til sjåførene må tas på alvor

DIGITALT MØTE: På møtet deltok Jan Ove Halsøy, regionsjef NLF Region 5 og Finn André Fredvig-Erichsen, fylkesleder Møre og Romsdal. I tillegg hadde de med seg Heidi Rudaa, rådgiver i NLF. Fra Venstre hadde Frode Heimen med seg førstekandidat, og ordfører i Vanylven kommune, Lena Landsverk Sande og vår valgkampsekretær Annika Brandal. 

Meninger

Det er høy temperatur i aksedebatten, mange følelser og sterke meninger. Det er mange som snakker på vegne av andre, og legger ut meninger hvor troverdigheten kan debatteres. Ifølge meningsmotstanderne så er problemet like stort på alle sider.

Som lokalpolitiker er det ofte krevende å få godt overblikk og vite hvor og hvordan man skal komme til et standpunkt. Det beste er ofte å lytte – både til følelsene, forskjellige meninger og til fagfolket. Det er side opp og ned med dokumenter, forskning og uttalelser.

Det er svært mange som snakker på vegne av Norsk LastebileierForbund og mange som snakker på vegne av Statens vegvesen. Derfor tok jeg initiativ til et møte med Jan Ove Halsøy, Regionsjef NLF Region 5 og Finn André Fredvig-Erichsen, fylkesleder Møre og Romsdal. I tillegg hadde de med seg Heidi Rudaa, rådgiver i NLF. Fra Venstre hadde jeg med meg førstekandidat, og ordfører i Vanylven kommune, Lena Landsverk Sande og vår valgkampsekretær Annika Brandal.

Vi møter ofte i mange møter, men akkurat dette møtet ønsker jeg å referere ifra, da møtet var godt, ryddig og svært saklig – og det er informasjon som har godt av å være offentlig.

I forhold til aksevalget, så har ikke NLF region 5 (Vestlandet) et foretrukket alternativ til fjordkryssing, men vil foretrekke ferge foran undersjøisk tunnel 10/10 ganger. Det å forstå forskjellen på dette standpunktet sikrer en sterkere forståelse for hvor problemene kommer ifra.

Den store frykten for sjåføren er varmegang og brann. Det tror jeg de aller fleste politikere lett forstår. Men det kommer jeg tilbake til.

Jan Ove og Finn snakket mye om HMS, og fortalte om hyppige dekkskifter, og stor forurensning grunnet betydelig slitasje av dekk grunnet dårlige veger. Det er også mye ratting for å holde lastebilene i kjørebanen. Tryggheten til sjåførene er viktig også for å sikre rekruttering.

«Den eneste yrkesgruppen som kan ha flaks som et punkt i HMS» - Stort sett er det flaks som gjør at det oftest går bra. Det er ikke bra som en langsiktig rekrutteringsstrategi.

Det å oppgradere fylkesveger og få dekt inn det voldsomme etterslepet er noe vi lokalpolitikere må jobbe mer med. Det er både god HMS, bra for miljø og sikrer større lønnsomhet i transportbransjen. At slitte dekk er en stor utfordring når de byttes i så stort volum er enkelt for alle å forstå.

NLF er også positiv til elektrifisering av lastebiler. Men påpeker noen åpenbare utfordringer som det er greit å tenke mer over.

I en prisutsatt bransje så er det utfordringer med å bytte ut biler, og det er utfordringer om man i tillegg får større driftskostnader. Da står utenlandske lavprisselskap klare til å ta over. Driftskostnadene på en elektrisk lastebil antas å være dobbelt så dyre, samt at de har enormt strømbehov for å dra tonn på tonn i oppoverbakker. Med en dobling i godstrafikken fram til 2050, så er behovet for energi enormt. Lastebilene vil også måtte lade i 2-3 timer, en kostnad som må over på kunden. En omstilling til grønne løsninger for lastebileiere kan bli en utfordring som krever gode løsninger som løftes frem av politikere i fellesskap.

Tilbake til brannsikkerhet, så er den kraftige batteripakken en stor kilde til bekymring. Spesielt om brann oppstår i tunnel. Det er også overgangen fra en tunnel til en annen som er den største bekymringen, om man kommer fra toløp med varmegang og går over i ettløp og får problemer. Problemet er altså størst fare i tunnelen Vik – Ørskogfjellet ifølge NLF. Dette er en bekymring som fortjener at ørene brukes til det de er ment til.

Derfor fikk jeg også ringt til Harald Johnsen, prosjektleder E39 Ålesund – Molde. Vi slår av en prat og jeg spør om sikkerheten i foreslåtte løsninger.

TAUTRATUNNELEN: Illustrasjon som viser den undersjøiske tunnelen som skal krysse Romsdalsfjorden med Møreaksen.  Foto: Møreaksen AS

Der får jeg vite at jeg er en dag for tidlig ute, for det planlegges et informasjonsmøte primo juni hvor nettopp sikkerhet er et tema. Dette møtet vil bli gjort tilgjengelig i opptak etterpå, og ut over det så er det ikke min rolle å formidle for mye om møtet.

Harald er derimot interessert i å diskutere sikkerhet og kommer inn på forskjellige løsninger, men mener at stigningen er lav nok til at dette ikke skal medføre problemer. Inntrykket jeg som lokalpolitiker har er at sikkerheten tas på alvor.

Mitt budskap i det hele, må da være å lytte til lastebileierne som føler på frykten og svare den ut. Slik at om det er tunnel som er løsningen, så vil også lastebileierne vite at det er en trygg og god løsning som er resultatet, også for fremtiden.

Etter møtet står jeg igjen med utfordringen om elektrifisering av lastebiler. Det er godt å vite at NLF er opptatt av miljø og ønsker grønne løsninger velkommen. Det blir viktig for oss som er i politikken til å sikre at konkurranseevnen også ivaretas og helst styrkes for de som tar stegene først.

For lastebileiere er det også opplagt at gode veger er bra HMS, gir bedre miljø og tryggere hverdag for sjåføren. For oss politikere så må vi sette vår lit til og legge til rette for at fagmiljøene klarer å svare ut bekymringene fra bransjen. Det er den beste måten å vise at ørene virker. Så får vettet vårt fortsatt være åpent til debatt.

Frode Heimen, 3. kandidat Møre og Romsdal Venstre, Lena Landsverk Sande, 1. kandidat Møre og Romsdal Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal