LESERINNLEGG

Fursetfjellet og parkering

Svar til Ingbjørn Bredeli.

Jon Hals er medlem i Batnfjord Idrettslag.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Det er nesten utrolig at nevnte person kan går til et slikt angrep på et idrettslag. Hva er hensikten ? Det kan av og til lønne seg å tenke på konsekvensene av det en lirer ut av seg. Hva sier styret i Forum for Natur og friluftsliv ? Er dere enige hans utspill ? Han sier at han ikke angriper idrettslaget, men forlanger regnskapet og da er det nettopp idrettslaget som blir kritisert. Det er ikke i kommunen, men i idrettslaget dette regnskapet er og det får du ikke, det er medlemmene sitt.


Staten har kosta parkeringsplassen på Fursetfjellet, et idrettslag brøyter og tar betaling  

Denne parkeringsplassen skaper strid: – Det skal være gratis tilgang til utmarka 

– Hvorfor vil ikke Gjemnes kommune at folk skal ha gratis tilgang til friluftsområdet og utmarka på Fursetfjellet? spør friluftskoordinator Ingbjørn Bredeli. Folk som parkerer der, kreves for betaling selv om staten eier plassen. Ordføreren støtter idrettslaget: – Fortjener ros

Ordfører Sjømæling roser idrettslaget som legger til rette på Fursetfjellet 


Hva hadde skjedd dersom dugnadsgjengen i Batnfjord Idrettslag ikke orker å drifte parkeringsplassen og ikke minst bruke kvelder og helger for å kjøre opp løypenett som sammen med andre frivillige i andre deler av distriktet sørger for at det er et løypenett fra Silsetfjellet til Skaret ? Er han klar over at dette gjøres ettermiddager midt i uka og tidlig om morgenene lørdag og søndag slik at publikum har ferdige flotte løyper når de kommer ? Er han klar over at de ikke har ett eneste øre for dette ?


Turbokforfatter Kai A. Olsen mener det er helt OK å betale for parkering på Fursetfjellet

Turbokforfatter om parkeringsdebatten: – Betaler 50-lappen med glede

– Ta betaling for å parkere bilen, så kan du gå gratis ut på tur, sier turbokforfatteren Kai A. Olsen.  Han betaler med glede 50 kroner for å parkere på plassen på Fursetfjellet.


Ja, antagelig er han det, men tillater seg likevel å komme med dette usaklige angrepet.

La oss si at idrettslaget ikke lenger tar ansvaret for parkeringsplassen og løypenettet. Hva skjer da ?

Tror han virkelig at SVV tar kostnaden med å brøyte kvelder og helger ? Det er dessuten ikke lov å parkere på riksveien E39 så da hadde det rett og slett ikke vært mulig for publikum å drive med ski på Fursetfjellet om vinteren.

De aller fleste og spesielt alle de med barn vil ha oppkjørte løyper slik som i dag. For ikke å snakke om oss pensjonister, vi kommer oss ikke ut på ski uten dette. Idrettslaget har fått veldig godt skussmål for måten dette gjøres på og ikke minst at alt er klart når publikum kommer.

Hvem skal så betale for brøytinga og innkjøp og driftskostnader for tråkkemaskina ?

Mener han at det er medlemmene i Batnfjord Idrettslag som skal betale for dette ? Jeg minner om at det er idrettslaget som har kjøpt og driver tråkkemaskina. Hvem andre vil sørge for dette dersom idrettslaget slutter ? Idrettslaget får ikke fem øre i offentlig driftstilskudd så de sørger for egen økonomi for å drive med idrett og friluftsliv hovedsakelig for barn og unge.

Det er for øvrig ingen tvang å besøke Fursetfjellet, det er mange andre muligheter der det er gratis. Dette er også en liten hilsen til (de få) «snikerne» som ikke betaler for seg.

Det er enkelt å kritisere, men han er ikke mann nok til å komme med alternative løsninger. Han burde si unnskyld til idrettslaget, men det sitter nok for langt inne.

Jon Hals, menig medlem i Batnfjord Idrettslag

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal