LESERINNLEGG

Gjestehuset Hjorten

Behold bygget enda ei god stund og begynn ny jobb med å få drivere på plass. Snart løsner forhåpentligvis landet opp igjen.

Rådmannen i Gjemnes har fått formannskapet med på å gå inn for å selge Hjorten, snarest mulig. Kommunestyret skal behandle saken tirsdag 27. april. Dette minner meg om da Gjemnes kommunestyre solgte sine fond da slike var på sin aller laveste verdi, skriver Øyvind Silset i dette innlegget.   Foto: Sgmund Tjelle

Meninger

Rådmannen i Gjemnes har fått formannskapet med på å gå inn for å selge Hjorten, snarest mulig.

Kommunestyret skal behandle saken tirsdag 27. april.

Dette kan vel umulig være noen god tid å selge et slikt bygg, som faktisk også jeg tror de fleste kommunepolitikerne ønsker skal kunne drives som et gjestehus? Det er vel lavkonjunktur på å starte opp slik drift nå, og da blir vel interessen og dermed prisen også lav? Nei dette minner meg om da Gjemnes kommunestyre solgte sine fond da slike var på sin aller laveste verdi! Alternativet til sjansen for oppgang på fondene, var at «verden gikk under». Det gikk gjetord den gang om at selv den klokeste av alle i kommunestyret, gikk for salg! Bare så det er sagt, Ap var visstnok imot (he-he).

Etterpå gikk fondsverdiene opp, men da var de tapt for Gjemnes.

En kommune skal ikke absolutt eie slike bygg som gjestehuset Hjorten, men det er svært viktig at kommunene, og da særlig små landkommuner, er med og legger til rette for slik drift som nå er savnet i Gjemnes. Det er nettopp eierskapet til kommunen på nettopp dette bygget, som har gjort at det tross alt har vært ganske stabilt med drifta på Hjorten! Det er sagt at siste driver drev det bra, men så kom korona.

Ved evt. salg er det tenkt klausul på at bygget ikke skal brukest til annet formål, noe som viser seg på lengre sikt «ikke være verdt papiret det er skrevet på». Si da at det på lengre sikt godkjennes til leiligheter.

Her er og et poeng mot salg: Hvor i all verden skal et eventuelt nytt slik bygg for overnatting/restaurant/kafe, plasseres ved det innerste sentrumsområdet, når området snart er bygget ned med leilighetsbygg? Nei, behold bygget enda ei god stund og begynn ny jobb med å få drivere på plass. Snart løsner forhåpentligvis landet opp igjen,

Øyvind Silset, medlem i Gjemnes Ap

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal