LEDER MANDAG 26. APRIL

Toget er avhengig av politikernes klokskap

Ny optimisme for godstog: Mandag kveld laster selskapet OnRail konteinere på det første godstoget siden 2018 på Raumabanen til Oslo.  Foto: JANNIKE SVENSVIK

Godstrafikken på jernbanen trenger politisk fadderhjelp.

Meninger

Natt til mandag var det første godstoget siden 2018 på veg fra Oslo til Åndalsnes. Mandag kveld returnerer toget fra Åndalsnes. Et nytt selskap, OnRail, har i mer enn ett år arbeidet for å få i gang godstrafikken på Raumabanen. Opplegget er at det hver uke skal gå fem godstog i hver retning mellom Åndalsnes og Oslo. Hvert tog settes opp med kapasitet til å frakte 48 konteinere. Fylles godstogets kapasitet, utgjør godsmengden 10.000 færre lastebilturer på strekninga mellom Alnabru-terminalen i Oslo og Åndalsnes.

Den nye satsingen på godstransport på Raumabanen kommer til å bli fulgt med stor interesse. Etter at tre tidligere operatører ikke har klart å få lønnsomhet med å frakte gods på jernbanen, håper vi OnRail lykkes. Toget er avhengig av politisk klokskap. Togets fremste fortrinn er å frakte store mengder gods over lange strekninger.

Skal man lykkes i å få mer gods over fra veg til bane, trengs flere kryssingsspor der tog kan passere hverandre, særlig gjelder det gjennom Gudbrandsdalen og mot Oslo. Å kjøre tog på vannkraft er god miljøpolitikk. Enda bedre vil det bli den dagen Raumabanen, fra Dombås til Åndalsnes, kan kjøre togene på hydrogen eller batteridrift. Godstogene fra Åndalsnes vil kjøre elektrisk på 75 prosent av strekninga.

Fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag står sammen om å argumentere overfor Stortinget for at Raumabanen skal bli pilotprosjekt for å benytte hydrogen eller batteridrift i stedet for diesel. Våren 2019 stilte regjeringa opp med 60 millioner kroner for å støtte godstransporten med jernbanen. Tilskuddet er økt til 90 millioner kroner i året, men Raumabanen har ikke fått nyte godt av tilskuddene, før nå. Det vil være helt avgjørende for godstransporten at støtteordningen fortsetter – og økes.

Sjøl om persontogene har hatt minimalt med reisende i koronatida, kommer persontrafikken til å ta seg raskt opp igjen utover året. Det er Godstrafikken som trenger politisk fadderhjelp. Satsingen på mer miljøvennlig godstransport må vises når ny Nasjonal Transportplan skal vedtas i juni.