LESERINNLEGG

Hvorfor bygge Møreaksen?

– Ved å bygge ut Møreaksen, når folk i Molde-regionen attraktive jobber i Ålesundsregionen og motsatt innen akseptabel reiseavstand.

MER ATTRAKTIVE: Ved å bygge ut Møreaksen, og få på plass en fergefri forbindelse over Langfjorden, vil man få et velfungerende arbeidsmarked både på ytre og indre, noe som vil gjøre oss mye mer attraktive i framtida. Det skriver Lars Olav Hustad i sitt innlegg.   Foto: Ragnhild Bakke

Meninger

I likhet med mange andre distriktsregioner sliter også Møre og Romsdal med lave fødselstall og aldrende befolkning. I et lengre perspektiv vil dette selvsagt ha en negativ effekt på arbeidsplasser, skolestruktur, bosetting osv.

Hva kan så tiltakene være for å motvirke en slik utvikling? Dette er selvsagt ikke noe enkelt spørsmål å besvare. Men tilgangen til et velfungerende arbeidsmarked er i hvert fall en viktig faktor. For at et arbeidsmarked skal være velfungerende må infrastrukturen være utbygd. Dvs. at så mange som mulig kan nå sitt arbeidssted på enklest mulig måte.

Ved å bygge ut Møreaksen oppnår man disse faktorene jeg peker på. Man binder sammen de to største arbeidsmarkedsregionene i vårt fylke på en god og effektiv måte. Folk i Molde-regionen når attraktive jobber i Ålesundsregionen og motsatt innen akseptabel reiseavstand. Dette er med på å kunne rekruttere folk til vår region, fordi det vil bli mange flere jobber å velge blant, og ikke minst folk som bor her kan fortsette å bo her.

Ved å bygge ut Møreaksen, og få på plass en fergefri forbindelse over Langfjorden, vil man få et velfungerende arbeidsmarked både på ytre og indre, noe som vil gjøre oss mye mer attraktive i framtida.

Kampen for at Møre og Romsdal i framtida også skal være attraktiv for kommende generasjoner, handler ikke om at vi internt skal kjempe om de eventuelt skal bo på Sunnmøre, Romsdal eller Nordmøre. Det handler om at vi må få ungdommer til å bli, og ikke minst rekruttere ungdommer til å flytte til vår flotte region. Det er kanskje bare en drøm, og akkurat nå virker den drømmen helt fjern, men drømmen min er at vi snart i dette fylket unner hverandre det beste. Det viktigste er at sykehus, veiutbygging, lokasjoner for store bedrifter etc havner i Møre og Romsdal. Det betyr igjen at vi i framtida kan fortsette å bo både i byen og på bygda i vårt fantastiske fylke. Så støtt opp under vedtatte prosjekt, og begynn å heie på hverandre!

Lars Olav Hustad, evig optimist

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal