LESERINNLEGG

Hidden Agenda – Møreaksen

De primære målene for Møreaksens forkjempere er ikke optimal E39, og heller ikke kostnadseffektiv fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, men at prosjektet inkluderer statsfinansiering av (1) Landfast forbindelse for Midsund og Aukra, og (2) Bypakke Molde. 

Det er åpenbart at forkjemperne for Møreaksen har andre formål i tankene enn en mest mulig effektiv og bærekraftig E39 gjennom fylket vårt.  Det skriver Oddvar Knardal i Hustadvika FrP i dette innlegget.   Foto: Oddbjørn Harnes

Meninger

Det er åpenbart at forkjemperne for Møreaksen har andre formål i tankene enn en mest mulig effektiv og bærekraftig E39 gjennom fylket vårt. Den nasjonale transportsatsingen blir utnyttet til å få gjennomslag for egne lokale kampsaker, og for lokalpolitikerne blir mulighetene til å få til slikt innenfor statsfinansierte rammer en altfor stor fristelse. Og de treffer mange i befolkningen hjemme, de som ikke er så opptatt av hvordan E39 vil se ut, men synes det er mye viktigere hvordan de får det i egen bakgård.

Når Romsdalsaksen som prosjekt ikke bringer med seg slik «hidden agenda», men bare tar utgangspunkt i hva som vil være en best mulig gjennomfartsvei, kan det betraktes som en ulempe for de som argumenterer for dette prosjektet.

De primære målene for Møreaksens forkjempere er ikke optimal E39, og heller ikke kostnadseffektiv fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, men at prosjektet inkluderer statsfinansiering av (1) Landfast forbindelse for Midsund og Aukra, og (2) Bypakke Molde. Hvis Romsdalsaksen skulle velges, måtte disse delprosjektene finansieres av M&R Fylkeskommune og Molde Kommune.

Det er derfor nødvendig at Romsdalsaksen, i sin argumentasjon, inkluderer alternative prospekt og finansieringsløsninger for disse «skjult agenda» prosjektene, for eksempel som følger:

  • Landfast forbindelse for Midsund og Aukra kan oppnås med (1) utbygging av broer over Kjerringsundet (dette er Aukra allerede klar til å delfinansiere), (2) bro fra Gossen til Hollingen, og (3) eksisterende vei fra Jendem gjennom Aureosen til Malmefjorden, videre over Tyssen og ned Årødalen, hele dette veistrekket har tilstrekkelig kvalitet i dag, en løsning som gir bedre forbindelse til flyplass og sykehus for øyene.
  • Bypakke Molde kan gjennomføres som separat prosjekt uten hensyn til Romsdalsaksen. Dette prosjektet har heller ingenting å gjøre i denne diskusjonen.

Det er synd at politiske og individualistiske vurderinger farges sånn av slikt! Og at sentrale politikere godtar at slikt foregår er enda verre. Men det er vel det som av de erfarne kalles politisk håndverk, der saken som diskuteres misbrukes i hestehandling for å få gjennomslag for lokale vinninger. Dessverre er dette også en viktig grunn til at politikerforakten i disse dager er så fremtredende som den er – blant folk flest!

Oddvar Knardal, Hustadvika FrP

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal