LEDER LØRDAG 17. APRIL

Salget av skolebygg starter i feil ende

NY AKTIVITET: Kommunestyret i Hustadvika vil betale for renter og avdrag på lån slik at nye eiere kan få i gang ny aktivitet i det tidligere skolebygget på Vevang.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Hustadvika kommune sier ja til at et selskap som er under stiftelse, skal få overta det gamle skolebygget på Vevang. Avgjørelsen ble tatt etter en til dels opphetet debatt i kommunestyret torsdag, med 20 mot 17 stemmer. Slik vi oppfattet debatten i kommunestyret handlet den ikke bare om kommunens økonomi, men like mye om hvilke prinsipp kommunen følger når kommunale bygg skal avhendes.

Skolen på Vevang er lagt ned, og skolebygningen brukes ikke lenger av kommunen. Lokale krefter på Vevang ser muligheter i å benytte den gamle skolen til aktivitetshus og kulturhus. Et selskap, Vevang Aktiv, har bedt kommunen om å få kjøpe bygningen til takst, og at kommunen garanterer for lånebeløpet og også betaler renter og avdrag på lånet i 30 år framover. Lokale initiativ av typen vi ser på Vevang er kjærkomne, og kan støtte opp under ny aktivitet i bygdesamfunn.

Det er ikke lokalt initiativ som er kommunestyrets dilemma i denne saka. For Hustadvika kommune er det viktig å ha kjøreregler som sikrer at alle interessenter behandles likt når kommunale bygninger avhendes. Her mener vi Hustadvika kommune har startet i feil ende. Den naturlige rekkefølgen vil være å først bestemme seg for hvilke prinsipp kommunen skal følge ved avhending av eiendommer, deretter behandle enkeltsaker. Skolebygget på Vevang er ikke det eneste kommunen ikke lenger trenger. Hva skjer i neste omgang med Farstad omsorgssenter, Malme skole og Aureosen skole. Kan alle deler av Hustadvika regne med tilskudd fra kommunen i form av renter og avdrag på byggene?

Overtas et bygg av et aksjeselskap, står aksjonærer fritt til å overdra eller selge aksjene til andre. Satt på spissen: Overdras omsorgssenteret på Farstad til lokale krefter som etter en tid finner ut at det er bedre å bygge omsorgssenteret om til utleieboliger eller omsorgsboliger, har kommunen betalt renter og avdrag på lån, mens nye eiere sitter igjen med fortjenesten. I en kommune med god råd, kan det være en måte å gi nytt lit til et bygg, men for kommuner som har mer enn nok av lovpålagte oppgaver å bruke pengene på, ser dette underlig ut. Hadde Hustadvika kommunestyre tatt prinsippdebatten først, hadde man unngått mye styr rundt gamle Vevang skole.