LEDER TIRSDAG 13. APRIL

Massetesting viktig for gjenåpning

NYTTIG VERKTØY: Avdelingssjef ved medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus, Einar Nilsen, tror prøveprosjektet med massetesting kan bli nyttig. Foto: Bjørn Brunvoll 

Molde kommune, Romsdal videregående skole og Molde sjukehus har sammen jobbet fram et prøveprosjekt som kan bli svært verdifullt.

Meninger

En metode utviklet i Molde kan bli valgt som modell for massetesting i skolen. Sist uke kunngjorde statsminister Erna Solberg at de vil innføre en slik ordning så snart som mulig. Under pressekonferansen sa Solberg at det har vært gjennomført tester i Oslo, Bergen, Askøy og Molde. Det er elever ved Romsdal videregående skole som har deltatt i prøveprosjektet i Molde. Avdelingssjef og overlege Einar Nilsen ved Molde sjukehus mener prøveprosjektet har gitt gode resultat.


Regjeringen innfører massetesting i skolene – metode utviklet i Molde kan bli valgt som modell for hele landet

– Vi mener at måten vi gjør det på, er en god metode for massetesting.


Målet er at massetesting kan bidra til mer fysisk undervisning, og at gjenåpningsfasen kan gå raskere. Det er fagmiljøet i Molde som sjøl har tatt initiativ til testprosjektet. Slike prøveprosjekt er svært verdifulle, og viser hvor viktig det er at ulike fagmiljø lokalt jobber sammen. Testen i Molde kom til gjennom et samarbeid mellom kommunen, Romsdal videregående skole og sjukehuset. Et godt eksempel på hva man kan oppnå sammen, Det er viktig at fagmiljø rundt om i landet er offensive og framsynte. Det har vi også sett i tidligere faser av pandemien, blant annet for å få på plass gode smittesporingsrutiner.

Pandemien har endret hverdagen for norske skoleelever. Ved smitteutbrudd blir undervisningen lagt om. I områder med høgt smittetrykk har det vært lange perioder med hjemmeskole og digital undervisning. Symptomene på sjukdommen kan være milde, og økt testing er et viktig verktøy for å få oversikt så tidlig som mulig. Gode rutiner for massetesting vil gi nyttig erfaring i samfunnet, samtidig som man kan legge til rette for en mest mulig normal skolegang. Elever og ledelse ved Romsdal videregående har gjennom sin deltakelse bidratt til dette.


Dette sier elevene om å teste seg selv

– Ikke så ille som man tror, mener elevene etter flere uker med selvtesting.


Et ekspertutvalg peker på massetesting som et verktøy for å hindre at studenter blir forsinket eller slutter på grunn av pandemien. Målet er at høgskoler og universitet kan ta i bruk løsninger for massetesting så snart som mulig. Det viser igjen verdien av at man løpende har prøveprosjekt på gang.