Presset øker for rask utbedring av E136

KREVER BEDRE VEG: Bilene som stilte opp i konvoien fra Åndalsnes til Bjorli, representerte et samla krav om at europaveg 136 må utbedres nå. Fra venstre Jan-Ove Halsnøy, Heidi Rudaa og Arne Langset.  Foto: RICHARD NERGAARD

Uvissheten rundt utbedringen av E136 aksepteres ikke i Møre og Romsdal.

Meninger

Når innbyggerne står skulder ved skulder med bedriftene, fagforeningene og trafikantenes interesseorganisasjoner om det samme kravet, blir det umulig for politikerne å snu seg vekk. Europaveg 136 mellom Ålesund og Dombås er et felles anliggende. Den viktigste transportvegen mellom Møre og Romsdal og Østlandet har i mange år ventet på utbedring.

Hvert døgn ruller mer enn 500 vogntog gjennom Romsdalen. Det har blitt skapt forventning om at i år ville staten stille opp med penger slik at arbeidene på vegen kom i gang. Slik situasjonen ser ut i dag, vet vi ikke når anleggsmaskinene settes i sving.

Det er uvissheten som utløste aksjonen med å kjøre konvoi fra Åndalsnes til Bjorli søndag. Åtte organisasjoner sto bak aksjonen. Formålet med konvoien var å gjøre det synlig hvor viktig denne riksvegen er for alle typer brukere, og gjøre det krystallklart for regjeringa og Stortinget at planene om å utbedre vegen må følges av et fast tidspunkt for anleggsstart alle kan forholde seg til. Regjeringa har sikkert ment at grepet med å gi oppdraget med E136 fra Vestnes til Dombås til Nye Veier AS vil være den raskeste måten å få bedre veg på. Så viser det seg at oppdrag gitt til Nye veger også innebærer at politikerne må holde hendene fra rattet. Uvissheten blir enda større når Nye veger ikke vil gi noen garanti for starttidspunkt for vegen før Stortinget formelt har gitt selskapet oppdraget i juni. Denne uvissheten aksepterer ikke Møre og Romsdal.

I dette fylket er vi vant med at når et nytt vegprosjekt står for døra ett sted i fylket, utløses motkrefter fra andre deler av fylket. Det gjelder ikke E136. E136 er ikke et lokalt vegprosjekt for Rauma, Vestnes og Lesja. E136 er transportkorridor for alle deler av fylket, enten det er næringstransport fra Sunnmøre, Romsdal eller Nordmøre. Fylkestinget i Møre og Romsdal har gjort jobben og satt E136 på topp, sjøl om vegen eies av staten.

Det er ikke fylkeskommunens eller næringslivets eller trafikantenes oppgave å finne ut hvordan arbeidet på E136 kommer i gang raskt; den oppgaven hører regjeringa og Stortinget til. Stortinget og regjeringa har erfart hvor sterk folkeviljen kan være når man står samlet, sist når det gjaldt dyre ferjetakster. Denne gangen står folk samlet bak kravet om E136-utbedring nå. Politikere som ikke forstår kravet, kan ikke regne med nye sjanser.