Viktig debatt om hva som skjedde

I dag skrives historien på nytt, hele tida.

Meninger

Seierherrene skriver historien. Lenge var det en etablert sannhet. Men i dag skrives historien på nytt, hele tida. Oppdatert med ny kunnskap, supplert og fortalt av andre kilder. I noen tilfeller slik at vi ikke kjenner igjen den opprinnelige historien, eller at den har blitt kraftig nyansert.

I Norge er historien om andre verdenskrig kanskje det beste eksempelet. Nyere historiefortelling havner gang på gang i konflikt med det som i utgangspunktet var etablerte fakta og en del av vår felles historie. Nå er det en tv-serie på NRK om frontkjempere som skaper debatt og strid. Ordskiftene er viktige og nødvendige, samtidig som det kan oppleves belastende.

I dag er det 81 år siden Hitlers nazihær inntok Norge. Fra 9. april og fram til frigjøringsdagen 8. mai 1945 var Norge i krig, okkupert og underlagt et terrorregime. Tidsvitnene er fortsatt blant oss og kan fortelle om kanskje det mørkeste kapittel i verdenshistorien. Åndalsnes, Molde og Kristiansund ble bombet til ruiner i slutten april 1940.

Mange omkom i krigshandlinger. Seinere ble flere urettmessig arrestert, torturert, sendt i umenneskelige fangeleirer og drept. Krigsforbrytelsene rammet mange, også i vårt område. Samtidig valgte noen mennesker å samarbeide med nazistene, til og med gå i krig for dem. Det er disse vi møter i NRK-serien om frontkjempere. Vi har bare sett en episode så langt, og skal ikke konkludere med seriens innhold, balanse eller kvalitet.

Etter vår mening er det er viktig og riktig at flest mulig stemmer blir hørt når historien skal fortelles. Men vi kan ikke overse det vi har lært. Nazistenes grusomme krigføring og barbari står fortsatt igjen som ubestridt fakta. De som valgte å støtte den ideologien for over 80 år siden, kan i dag vise til at de ikke visste, var unge eller bare ville kjempe for noe annet. Det skal vi lytte til.

Men gapet mellom å få fortelle sin versjon og det å bli frikjent for sine valg er noe helt annet. I en tid da høgreekstremismen fortsatt truer, må vi huske hva saka handler om. Det må også alle som forteller historien på nytt ta med seg.