LESERINNLEGG

Påskekrimmen – kapittel 2

– Samfunnsdebatten fortjener bedre rammer enn vi ser nå, og som lesere må vi ikke glemme at anklager har sin egen funksjon, helt uavhengig av de treffer eller har rot i virkeligheten, skriver Trygve Grydeland (H) i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Jeg er usikker på hvilken påskekrim kriminalinspektør Heggem har kost seg med i påsken, men det fremstår som at det er av den noe enklere sorten. I de mer sofistikerte alternativene etterfølges hypoteser av både dokumentasjon, og ikke minst motiv.

I mitt forrige innlegg forsøkte jeg å synliggjøre at vedtaket i behandling av planprogrammet var selvmotsigende. Det ser jeg ut til å lykkes med – jeg har ikke mottatt noen motforestillinger mot min redegjørelse. Og like fort som Heggem forlot konspirasjonen om en statlig plan (dog da uten forankring eller finansiering i NTP) for reguleringen, oppstår det nye konspirasjoner og anklager; Brevene (kjør dramatisk musikk), og min kjennskap – eller manglende kjennskap – til dem.Her forsøker Heggem å male meg inn i en tapssituasjon uavhengig av utfall, kjent som en Catch 22. Dette er ikke den verste teknikken Heggem kunne forsøkt seg på, men han smører på for tykt i håp om at jeg, eller heller dere som lesere, kjøper premissene hans. For å oppnå dette må han (tyv)låne litt troverdighet av Romsdals Budstikke og redaktør Loe Welde. RB har tross alt dekket saken, og gitt en omtale på lederplass som Heggem vil ta til inntekt for sine påfunn, og dermed premiss for tap-tap framstillingen. Jeg mener dog mitt forrige innlegg har vist at det er mangler med RBs framstilling av saken, og dette forklarer noe av oppstyret i ettertid.


E39 gjennom Molde:

Politikerne trodde de gjorde historisk vedtak i kommunestyret. Fikk ingen betydning for arbeidet

Administrasjonen i Molde kommune lot ikke politikerne få vite noe om Vegvesenets synspunkt.SV-lederen: – Jeg har aldri sett på maken

Leder i Molde SV, Kim Thoresen-Vestre, er svært kritisk til måten administrasjonen i Molde kommune har opptrådt på.MDG: Burde blitt behandlet politisk

– Hvis det er noe i dette vedtaket som gjør at arbeidet stopper opp, da må det tilbake på politisk nivå.Senterpartiet vil ha innsyn i brevene som har skapt bråk

– Administrasjonen har et ansvar for at alle forhold rundt et vedtak blir utredet.


Brevene burde vært fremlagt både for meg og resten av hovedutvalget som referatsaker. De viser at vedtaket er fulgt opp, at SVV hadde behov for noen avklaringer, hvilke avklaringer som ble gitt, og at prosessen gikk videre. Denne informasjonen fikk vi for så vidt i forrige møte i hovedutvalget, men Heggem insinuerer at det har skjedd noe skikkelig muffens i mellomtiden.

Jeg tolker det slik at han mener at tilleggspunkt 7 skulle forhindret utredningen som var foreslått i det fastsatte planprogrammet. Men da måtte kommunestyret faktisk ha avvist planprogrammet. Et slikt vedtak ville trolig stoppe hele prosessen allerede da, siden bestillingen i NTP ikke engang ville la seg utrede.


Ordføreren forsvarer administrasjonen: Viktig å opprettholde dialogen med Vegvesenet

Statens vegvesen ville stoppe alt planarbeid for strekningen Bolsønes-Kviltorp. Administrasjonen i Molde kommune sørget for at det ikke skjedde.Derfor sendte de brev til Vegvesenet om Bolsønes-Kviltorp

Kommunalsjefen mener de fulgte opp vedtaket til kommunestyret.Vegvesenet: Holdt alle muligheter åpne

Opplevde det nyttig med en avklaring fra Molde kommune.


Når MDG, SV og Rødt (og Heggem) likevel har fått viljen sin, står resten av kommunestyret igjen uten en Bypakke. Det må vi leve med, men jeg synes det er synd at vi ikke har vært gjennom en skikkelig planprosess som kunne opplyst oss om de ulike alternativenes gode og dårlig sider. Bompenger er selvfølgelig en faktor, anleggsperioden en annen, og vi måtte ha funnet en løsning som ivaretok byutvikling og trafikkavviklingen på en tilfredsstillende måte. Kanskje hadde vi også da endt opp med dagens situasjon, men vi hadde i hvert fall fått utredet flere alternativer, og dermed tydeliggjort både konsekvensene av å gjøre ingenting og eventuelle konsekvenser av tiltak. Denne felles forståelse ville vært avgjørende uansett utfall.


Foreslår å ta denne strekningen ut av NTP – det kan få store konsekvenser for planene for Fannestranda

E39-strekningen Bolsønes-Årø ligger inne i nåværende NTP. Men ikke i forslaget for 2022-2033.Bypakke Molde ute av NTP: – Et stort tilbakeskritt

Molde-ordfører Torgeir Dahl har likevel ikke gitt opp kampen om statlige midler.


Før valgkampen 2019 foreslo jeg for ordfører Torgeir Dahl at vi burde gå for en annen løsning enn den skissert i NTP. Den politiske belastningen, slik jeg så det, ble for stor og partiet ble isolert med sakseierskapet til en løsning på et problem ingen ville erkjenne. Torgeir mente, korrekt, at vi burde være lojale til bestillingen i NTP og faginstansene, og at byen ville vinne på at vi stod for en løsning i tråd med regjeringens klima- og miljøpolitikk, samtidig som befolkningen og arbeidsplassene som utvikles øst for bykjernen ikke ville bli lammet av kødannelsene vi ser i dag. Resultatet, både etter valget og planprosessene fram til i dag kjenner vi.

Inn mot ny NTP har vi i Molde Høyre arbeidet for at Bypakke Molde fortsatt skulle være med, men da med en løsere kobling til tiltak/løsning (ikke direkte koblet til utvidelse). Det har vi dessverre ikke lykkes med. Personlig har jeg både venner, kolleger, familie og samarbeidsparter i politikken som bor i området, og er direkte og indirekte berørt uansett hva vi gjør. Det har derfor vært viktig for meg at vi har gode prosesser som underbygger de eventuelle vedtak vi skulle fatte slik at en uansett valg av løsning hadde større legitimitet og forståelse både i kommunestyret og i befolkningen. Dette skulle planprosess bidra til, og dette var oppgaven for hovedutvalget framover.Når det gjelder Heggems stadig konspirasjonsteorier så levner jeg de den oppmerksomhet de fortjener. Som et redaktørstyrt medium hadde jeg håpt at redaktør Loe Welde gjorde noen syretester før leserinnlegg kommer på, og kanskje tok et større ansvar for at ordskiftet blir stadig spissere. Samfunnsdebatten fortjener bedre rammer enn vi ser nå, og som lesere må vi ikke glemme at anklager har sin egen funksjon, helt uavhengig av de treffer eller har rot i virkeligheten.

Anklager brukes ofte taktisk, noe Heggem selvfølgelig vet. Mest kjente er kanskje president Lyndon B. Johnson, som kalte sin motstander en pigf**ker. Når hans egen kampanjeleder protesterte, siden beskyldningen var vanvittig og usanne, forklarte Lyndon at det selvfølgelig var åpenbart, men at formålet var å lage assosiasjonen mellom motstander og påstand gjennom oppmerksomheten både anklagen og forsvaret fikk – og dette henger ved, uansett om forsvaret er solid og anklage absurd.

Mediemannen Heggem har mange triks, men vi trenger ikke gå på dem alle.

Trygve Grydeland (H)

Leder hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Molde, 8.4.2021


Går hardt ut mot politisk motstander: – Nå må folk begynne å puste med magen

Trygve Grydeland (H) mener Kim Thoresen-Vestre (SV) trår langt over streken i et Facebook-innlegg.Blir kritisert for Facebook-innlegg: – Angrep er tydeligvis det beste forsvar

Gruppeleder i SV Molde, Kim Thoresen-Vestre, står fast ved kritikken av administrasjonen og kommuneledelsen.


-------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal