LEDER 7. APRIL 2021

Skap gode sommerskoler for de yngste

VIKTIG: Regjeringen vil gjennom en bevilgning på en halv milliard kroner skape gode sommerskoler. Kommunene bør bruke anledningen til å jobbe fram gode tilbud.  Foto: NTB

Det er fortsatt uklart hva barn og unge kan se fram til denne sommeren. Derfor er gode sommerskoler en fornuftig investering.

Meninger

Kommunene i Romsdal mottar til sammen 6,4 millioner kroner til å gjennomføre sommerskoler og kurs. Pengene kommer som en del av regjeringens krisepakke. Totalt er det bevilget en halv milliard til å gjennomføre tiltakene.

Hensikten med ordningen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter gjennom sommeren. Tildelingene skjer etter at alle landets kommuner har fått anledning til å søke om midler.

Dette er et godt tiltak som er nødvendig etter en pandemi som har slitt på barn og unge. Sommerskolene vil gi et ekstra tilbud til mange yngre, samtidig som det kan være en arena for å utvikle læring.

Smitteverntiltakene i skolen har gått utover barnas skolehverdag både faglig og sosialt. Dessverre er det også slik at mange unge mangler gode tilbud i perioder hvor skolen har stengt. Det er derfor helt på sin plass at deler av krisemidlene går til tiltak for barn og unge.

Det at landets kommuner nå jobber for å utvikle sommerskoler kan også bidra til nytenking og varig endring. Ved å motta støtte er kommunene forpliktet til å komme opp med gode tilbud.

Forhåpentligvis kan et slikt tilbud også bidra til at mange unge får interesse for læreryrket. En prognose viser at Norge vil kunne mangle 5800 lærere i 2040, mange av dem i grunnskolen. Slik sett trenger skolen tiltak som stimulerer flere til å søke lærerutdanning.

Fortsatt er det uklart hva barn og unge kan se fram til denne sommeren. I fjor ble det meste av kultur- og idrettsarrangementer avlyst. Så langt denne våren sitter mange arrangører på gjerdet.

I en krevende tid trenger de yngste noe de kan se fram til. Gjort riktig kan faktisk noen uker med variert sommerskole være et slik tiltak. Vi ser at flere lokalpolitikere nå taler for at dette kan bli en permanent løsning. Det er en bra ambisjon som kan stimulere til at kommunene legger ekstra arbeid i at dette skal bli bra.