LEDER TIRSDAG 30. MARS

Underlig brev til Statens Vegvesen

BETENT SAK: Flertallet i Molde kommunestyre trodde de hadde fattet et klart vedtak om at firefelts veg i dagen er et for stort inngrep øst i byen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Dette er en sak som har stor betydning for byen, og de involverte burde skjønt at denne fremgangsmåten ville skape oppstyr.

Meninger

Administrasjonen i Molde kommune sendte i september i fjor et brev til Statens Vegvesen angående innfartsvegen fra øst, E39 Bolsønes-Kviltorp. Fire måneder tidligere gjorde Molde kommunestyre vedtak i saka. Etter forslag fra SV ble det flertall i kommunestyret om et punkt som tydelig slo fast at en firefelts veg i dagen er et for stort inngrep øst i byen. Vedtaket ble beskrevet som historisk, og fikk positiv mottagelse fra grupper som har kjempet mot firefeltsveg.

Det vakte derfor stor oppsikt da Romsdals Budstikke i helga kunne avsløre at administrasjonen i Molde kommune i et svarbrev til Statens Vegvesen skriver at kommunestyrets vedtak ikke er til hinder for å fortsette planarbeidet. Det var vegvesenet som ba om en avklaring på hvordan kommunestyrets vedtak skulle tolkes. Svaret fra administrasjonen ble sendt uten at kommunestyret ble involvert. Etter å ha mottatt dette brevet fortsatte Statens Vegvesen å planlegge for fire felt.

Det er forståelig at politikerne reagerer sterkt på det som har skjedd i denne saka. Vedtaket i kommunestyret var delt i flere punkt. Dersom dette skapte usikkerhet hos Statens Vegvesen ville det naturlige vært å involvere kommunestyret i det videre arbeidet for å oppklare saka. Svarbrevet fra administrasjonen fremstår i beste fall som en tolkning av vedtaket. Konklusjonen etter brevet fremstår likevel å være i strid med vedtaket fra kommunestyret. Dette inntrykket forsterkes av intervjuer som er gjort med politikerne bak flertallsvedtaket.

Vegsaken er betent, og har stor offentlig interesse. Dette er en sak som har stor betydning for byen, og de involverte burde skjønt at denne fremgangsmåten ville skape oppstyr. Åpenhet og forankring er viktig for å komme frem til gode avgjørelser. Det er ikke et godt argument at det i vedtaket var snakk om et knapt flertall. Det er derfor naturlig at saka får et etterspill i kommunestyret. Der bør også de involverte redegjøre for hvordan dette brevet kom til, og eventuell annen kontakt i saka.