LESERINNLEGG

Tid for avklaringer?

«For mange av oss handler denne saken om hvordan et flertallsvedtak blir respektert og fulgt opp. Det handler om verdier og etikk hos politikere mer enn de ulike partiprogram», skriver Terje Heggem i dette innlegget. 

Meninger

Leder for Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) i Molde kommune, Trygve Grydeland fra Høyre, bruker magen til å puste – ifølge ham selv. Selv om dette sikkert er en viktig avklaring for noen, er det grunn til å stille samme utvalgsleder noen enkle spørsmål – uten at det kalles konspirasjonsteori eller desinformasjon.


Går hardt ut mot politisk motstander: – Nå må folk begynne å puste med magen

Trygve Grydeland (H) mener Kim Thoresen-Vestre (SV) trår langt over streken i et Facebook-innlegg.Blir kritisert for Facebook-innlegg: – Angrep er tydeligvis det beste forsvar

Gruppeleder i SV Molde, Kim Thoresen-Vestre, står fast ved kritikken av administrasjonen og kommuneledelsen.


Følgende spørsmål må Moldes befolkning, kommunestyrets flertall og utvalgsmedlemmene få svar på:

1) Har du som leder av det utvalget (TPNM) som på vegne av kommunen skal følge opp prosjektet Årø-Bolsønes, vært kjent med møtene med mellom SVV og Molde kommune våren 2020 der flertallsvedtaket er diskutert?

2) Har du vært kjent med brevet SVV sendte til Molde kommune i mai 2020? Eventuelt når og hvorfor/hvorfor ikke?

3) I de fire månedene som gikk fra mai til svaret fra kommunen ble sendt i september; var du da involvert i dialogen med SVV på noen måte? Hvis ikke - hvorfor?

4) Hvis du kjente mai-brevet fra SVV, informerte du de øvrige utvalgsmedlemmene om dette? Eventuelt hvorfor ikke?

5) Hvis du som leder av TPNM ikke ble informert om brevene eller dialogen, mener du dette er greit i forhold til de oppgavene som TPNM er pålagt?For mange av oss handler denne saken om hvordan et flertallsvedtak blir respektert og fulgt opp. Det handler om verdier og etikk hos politikere mer enn de ulike partiprogram. Vi er inne i et valgår – riktignok et Stortingsvalg – men like fullt en anledning til å stemme på parti med politikere som verdsetter ryddighet og respekt for lovlig fattede vedtak i folkevalgte organ.

Derfor er politikernes rolleforståelse – også som leder av utvalg – viktig å få avklart.

Terje Heggem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal