LESERINNLEGG

E39 og bypakke i Molde

OM NTP: «Jeg registrerer at det blir fremsatt mange teorier om hva som nå vil skje. Det enkle svaret på det er at Statens Vegvesen vil starte arbeidet med de prosjektene som ligger inne i Nasjonal Transportplan når den blir behandlet i Stortinget i juni», skriver stortingspolitiker Helge Orten i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 er endret sammenlignet med tidligere planer. Det er kun prosjekter med oppstart i første seksårsperiode som er omtalt i planen og som har fått prioritet. For eksempel ligger E39 Lønset-Hjelset inne i sin helhet som et bundet prosjekt med gjennomføring i første seksårsperiode, siden det prosjektet allerede er vedtatt i Stortinget i tråd med gjeldende NTP. I tillegg er strekningen E39 Ålesund-Molde lagt inn i sin helhet, med oppstart i første seksårsperiode og bindinger inn i andre seksårsperiode.


Bypakke Molde ute av NTP: – Et stort tilbakeskritt

Molde-ordfører Torgeir Dahl har likevel ikke gitt opp kampen om statlige midler.


Når det bare er prosjekter med oppstart i første periode som er omtalt i NTP, gir det en større fleksibilitet til å jobbe videre med prosjekter som kan være aktuell å prioritere i andre periode. Målet er å forbedre og tilpasse prosjektene på en slik måte at vi kan redusere kostnadene og øke nytten av hvert enkelt prosjekt/strekning.

Strekningen E39 Bolsønes-Årø ligger inne i andre periode i nåværende NTP med kollektiv- og sambruksfelt. Statens Vegvesen har likevel ikke foreslått oppstart av dette prosjektet i sitt innspill til NTP datert 13.10.2020, og regjeringen har dermed ikke tatt det inn i første seksårsperiode i NTP 2022-2033. Statlig delfinansiering av E39 Bolsønes-Årø var et viktig grunnlag for arbeidet med bypakke Molde, men uklare lokalpolitiske vedtak gjør det vanskelig å prioritere prosjektet.Jeg registrerer at det blir fremsatt mange teorier om hva som nå vil skje. Det enkle svaret på det er at Statens Vegvesen vil starte arbeidet med de prosjektene som ligger inne i Nasjonal Transportplan når den blir behandlet i Stortinget i juni. Utviklingen av E39 Bolsønes-Årø er det naturlig at kommunen og Statens Vegvesen jobber videre med slik at den kan vurderes ved neste rullering av NTP.

De beste løsningene i byområder får vi når kommunen og Statens Vegvesen finner løsninger som både løser de trafikale utfordringene og bidrar til en positiv utvikling av byen. På strekningen E39 Bolsønes-Årø er det i hovedsak inn- og utpendling fra øst som skaper utfordringene. Når de lokalpolitiske vedtakene er uklare eller endrer seg, får det naturlig nok konsekvenser for prioritering av prosjektet. Det er likevel ikke et argument for statlig plan, slik noen antyder, men heller en oppfordring om at Statens Vegvesen og kommunen finner gode løsninger i fellesskap.

Helge Orten (H)


Går hardt ut mot politisk motstander: – Nå må folk begynne å puste med magen

Trygve Grydeland (H) mener Kim Thoresen-Vestre (SV) trår langt over streken i et Facebook-innlegg.Blir kritisert for Facebook-innlegg: – Angrep er tydeligvis det beste forsvar

Gruppeleder i SV Molde, Kim Thoresen-Vestre, står fast ved kritikken av administrasjonen og kommuneledelsen.


--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal