LEDER ONSDAG 31. MARS

Debattklimaet hardner til i Molde

TØFFERE TONE: Den politiske debatten i Molde har hardnet til de siste månedene. Debatt er viktig, men aktørene bør tenke gjennom hvilke virkemiddel de tar i bruk.   Foto: Bjørn Brunvoll

Redusert tillit, faglig uenighet og uoppgjorte saker bidrar til at man raskere hopper til tøffere konfrontasjoner.

Meninger

I løpet av de siste månedene har det vært flere krevende saker rundt politikerne i Molde. Det virker som om debattklimaet har hardnet til, ikke minst etter at vegsaken igjen ble aktualisert. Sett utenfra er det nok flere årsaker til at det har blitt slik. Redusert tillit, faglig uenighet og uoppgjorte saker bidrar nok til at man raskere kommer til tøffere konfrontasjoner. Vår oppfatning er at det ikke er en enkelt sak eller en enkelt politiker som har skapt denne situasjonen.

Etter valget i 2019 ble det et knapt flertall i Molde kommunestyre. I større grad enn tidligere er det nå saker hvor det er reell spenning knyttet til behandlinga i politiske fora. Opposisjonen ser at de kan vinne flere saker, og skjerper innsatsen. Samtidig er det av stor betydning hvordan partiene med makt håndterer saker før, under og etter politisk behandling. Det er viktig at den øverste politiske ledelse følger opp vedtak på samme måte, uavhengig av hvem som opprinnelig fremmet forslag. Stadige omkamper kan virke utmattende. Posisjonspartiene må på en ryddig måte slå seg til ro med vedtak som går mot dem.

En åpen og saklig debatt er viktig for at lokaldemokratiet skal fungere. Det handler ikke bare om å framføre egne argument. Skal det fungere må man også lytte og aktivt prøve å forstå andre. Det kan bli vanskelig dersom man for raskt hopper til konklusjonen. I de siste dagene har vi sett saker hvor enkeltpolitikere har gått hardt ut mot administrasjonen på sosiale medier. I minst et tilfelle var det krav om at en sak burde få konsekvens for arbeidsforhold i administrasjonen. Før man hopper til slike drastiske konklusjoner bør saka bli skikkelig opplyst. Det bør skje i åpenhet i politiske møter der de som anklages også får svare for seg.