LESERINNLEGG

Torgeir Dahl i sorg over bypakken

SVARER: «Jeg har aldri motarbeidet at bypakken skal være i NTP, jeg har ment den var for dyr og hadde feil innhold!» skriver Terje Tovan i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Ikke bare lar han seg intervjue om «sorgen» over at Bypakke Molde er ute av NTP, men han skriver også leserinnlegg samme dag, der han plasserer skylden for dette på navngitte personer - meg selv inkludert. Torgeir Dahl er noe for seg selv. Det han nå gjør er så frekt at man må gni seg i øynene.1. BYPAKKEN.

Jeg har aldri motarbeidet at bypakken skal være i NTP, jeg har ment den var for dyr og hadde feil innhold! Av de 2,6 mrd vil Dahl at brorparten skal gå til firfeltsveg langs Retirostranda. Han gråter over at 900 mill. statlige kroner nå er borte. Stortingets forutsetninger er at bypakkemidler skal sørge for at «trafikkvekst skal tas ved kollektivtrafikk og gang- og sykkeltiltak». Dahl ville bygge 4-feltsveg og hugge ned alléen. Jeg ville ha mindre til veg og mer til kollektiv, gang- og sykkeltiltak.

– Jeg er opptatt av byutvikling og kan selvsagt ikke gi opp dette arbeidet, sier han.

Kampen for «byutviklingstiltaket» langs Retirostranda er altså ikke over for hans del. Han, som er på tråden med Helge Orten daglig, later som han er overrasket over at det gikk slik. Det er nesten så man får lyst til å stille med Borgerlisten til neste valg.

2. OVERKJØRINGEN.

Torgeir Dahl har ikke vært helt heldig de siste ukene. Om den fantastiske overkjøringen av et vedtak i kommunestyret, skriver han nå: «Jeg håper RB greier å sortere realitetene i de siste dagenes «avsløringer».»

Jeg tror de aller fleste har greid å «sortere» dette selv. Det er ganske enkelt, men her kommer et kort resymé:

a. Molde kommunestyre vedtar den 14. mai 2020 at det ikke skal være firfeltsveg fra Bolsønes til Kviltorp.

b. Torgeir Dahl jobber i kulissene mot det demokratiske vedtaket. Han ber SVV komme til et møte, og ber dem skrive et brev der de uttrykker villrede over situasjonen etter vedtaket.

c. SVV etterkommer ønsket og sender brevet den 3. juni 2020

d. Molde Kommune v. en avdelingsleder skriver den 25. sept. 2020 til SVV at de «tolker» vedtaket i kommunestyret slik at SVV fortsatt kan planlegge firfeltsveg. (Skal tro hvem som egentlig utformet innholdet i brevet).

e. SVV holder den 16.3.2021 en presentasjon av prosjekt for teknisk utvalg i kommunen.


E39 gjennom Molde:

Politikerne trodde de gjorde historisk vedtak i kommunestyret. Fikk ingen betydning for arbeidet

Administrasjonen i Molde kommune lot ikke politikerne få vite noe om Vegvesenets synspunkt.


De hadde intet nytt å vise, men fremholdt at de fortsatt vil planlegge for 4-feltsveg. Politikerne i kommunestyret visste ingenting om alt dette. Saken sprekker, og politikerne protesterer.

Hva er realiteten i forhold til Kommuneloven og forvaltningsretten? At en ordfører i bakgrunnen aktivt motarbeider et flertallsvedtak, er rett og slett hårreisende! At han så tillater seg å gå ut mot politikerne som krevde oppvask og konsekvenser, viser bare hvor langt ute ordføreren nå er.

Molde, den 29.3.2021

Terje Tovan

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal