LESERINNLEGG:

Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?

  Foto: Kristian Havnes Klemetzen

Meninger

Romsdals Budstikke har gjort en flott journalistisk jobb i kartlegging av de mulige kunstgrep som kan tas for å få bygd fire felts innfartsveg i øst. Når det ikke er politisk støtte for denne løsningen lokalt, er det bare å sette lokal beslutningsmakt i karantene!

Ved siste kommunevalg var planen for ny innfartsveg fra øst den saken som ga største bevegelse blant velgerne – og fortsatt er meningen i kommunestyret at dette inngrepet er for stort. Kommunestyret har derfor bedt Statens Vegvesen om vurdering av redusert utbygging.

I siste møte i hovedutvalget for teknisk plan, næring og miljø, kunne imidlertid Statens Vegvesen opplyse at de slett ikke hadde etterkommet ønsket fra kommunestyret. I begrunnelsen for SVV sin «ordrenekt», dukket det også opp henvisning til et brev fra Molde kommune til SVV – et brev hvis innhold fortsatt er ukjent for offentligheten!

Men for mindretallet som ønsker fire felt uansett kostnad i form av ødeleggende inngrep, finnes det åpenbart «en god plan»!

Og med den planen blir det politiske flertall i Molde satt sjakk matt – og mindretallet får sin vilje. Det eneste du trenger er gode kontakter inn til de sentrale politiske organ, det være seg Transportkomiteen, statssekretærene og Regjeringen. Har du i tillegg allerede opparbeidet deg en politisk tilgodelapp, er det mulig å realisere planen:

Trinn 1: Den omdiskuterte strekningen Bolsønes-Årø tas ut av NTP (skjer i juni)

Trinn 2: Staten erklærer at vegen skal kategoriseres som viktig – og den løftes opp på departementsnivå

Trinn 3: SVV fastslår igjen at trafikkgrunnlaget tilsier fire felt

Trinn 4: Det etableres en statlig plan, SVV sin anbefaling blir fulgt og det besluttes at det skal være fire felt

Regissøren og mindretallet i Molde kommunestyre har dermed fått sin vilje. Og de sitter tilsynelatende med helt rene hender– og slipper derfor å ta den politiske belastningen med å presse gjennom en løsning i strid med folkemeningen.

At lokaldemokratiet (flertallet!) er overkjørt, regnes nok som en meget lav pris! De som normalt skal og bør rope høyest om lokalt selvstyre, er helt tause når Bolsønes - Årø forsvinner fra NTP. Ikke en eneste reaksjon! Nå får tiden vise om alle trinn i planen gjennomføres….

Er det slik Molde blir styrt?

Terje Heggem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal