LESERINNLEGG:

Hvem bløffer, Sve?

Stortingspolitiker Helge Orten.   Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Frank Sve påstår i et innlegg at samferdselsministeren bløffer når de viser til at de har lyttet til innspillene fra Møre og Romsdal i arbeidet med Nasjonalt Transportplan. Det er bare tull! Møre og Romsdal fylke har prioritert både E136 og E39 Ålesund-Molde, inkl Møreaksen, i sitt innspill til NTP. Det var et bredt flertall som sto bak denne prioriteringen. Det er derfor helt riktig av samferdselsministeren å vise til at han har lyttet til tilbakemeldingene fra Møre og Romsdal.I tillegg har NHO, som organiserer store deler av næringslivet, tilsvarende prioriteringer. Utviklingen av både E136 og E39 er av stor betydning for næringslivet i fylket vårt. Redusert reisetid og økt fremkommelighet vil ha stor betydning i utviklingen av større bo- og arbeidsmarked og for at varer kan fraktes sikkert og effektivt. Gode og trygge veier er viktig for å legge til rette for vekst og utvikling.

I Nasjonal Transportplan 2022-2033 etablerer vi en ny tilskuddsordning for fylkesveiene. I tillegg til de årlige rammeoverføringen, vil fylkene nå få et øremerket tilskudd for å redusere vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, særlig rettet mot viktige næringsveier. Møre og Romsdal fylke og de andre fylkeskommunene hadde reduksjon av vedlikeholdsetterslepet høyt på sine prioriteringer og regjeringen har lyttet til innspillene.

Realiteten er at Møre og Romsdal har fått gjennomslag for store deler av sine prioriteringer i Nasjonal Transportplan. Det er et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal, og det skal investeres for over 30 mrd i riksvegene i vårt fylke de neste 12 årene. Frank Sve velger å gå til valg på å skrote store deler av denne satsingen. Det må han gjerne gjøre, men særlig framtidsrettet er det ikke.

Helge Orten (H)

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal