LESERINNLEGG

En mann for føden!

Alle vet at helseforetaket lenge har ønsket å drifte fødeavdelingene fra Molde for å spare penger. Kan vi nå stole på at det gjenåpnes? Og hvorfor må vi vente helt til september?

SKEPTISK: – Bakke innrømmet i januar 2021 at det hadde vært for dårlig satsning på rekruttering før hans tid, og bad alle se fremover. Men historien har ikke gått i Kristiansunds favør og derfor er vi skeptisk, skriver Anja Solvik i Bunadsgeriljaen i dette innlegget.   Foto: Kelly, Ryan

Meninger

Da fødeavdelingen i Kristiansund ble stengt, trass stortingsvedtak om videre drift, var hele ni kvinner innlagt samtidig. Klassekampen meldte om babyboom med seks fødsler på ett døgn. Stortinget fulgte opp med å be helseministeren instruere Helse Midt Norge om å gjenåpne avdelinga så snart som mulig.

Instruksen ble gitt i forbindelse med et ti minutter langt foretaksmøte tirsdag 9 mars. Foretaket bad ikke om ekstra ressurser, men svarte at faglig forsvarlighet tar tid.

Snart ble det kjent at fødeavdelingene får ny leder, den femte i rekken. Den påtroppende avdelingslederen sier i et intervju med Tidens Krav lørdag 13 mars at flere navn står på blokka. Som er overraskende siden helseministeren uttalte i januar at foretaket hadde gjort alt uten å lykkes og derfor måtte de stenge føden 8 februar.

Samme dag, hadde en liten gutt som heter Sverre bursdag. Da moren hans følte ubehag i slutten av svangerskapet for fem år siden, stakk hun innom fødeavdelinga i Kristiansund fordi den var rett i nærheten. Kort tid etter ankomst, ble mor fløyet til St Olavs og hasteoperert. Kirurgene der sa at mor var farlig nær full organsvikt og begge overlevde takket være god kompetanse ved fødeavdelingen i Kristiansund! Det er slike historier helseforetaket glemmer, når de tidligere har trukket frem «uheldig hendelser».

Det er grunn til å spørre: Hvorfor bidro helseforetaket med stort negativt fokus på uheldige hendelser? Hvorfor startet ikke Bakke med rekruttering med en gang han tok over? Hvorfor gikk helseforetaket ut og sa det ville koste 40 millioner ekstra årlig å drifte begge fødeavdelingene? Hvorfor forsøkte helseforetaket å stenge ved å sverte kvaliteten ved avdelingen i Kristiansund i 2019? Svaret er som alle vet at helseforetaket har lenge ønsket å drifte fødeavdelingene fra Molde for å spare penger. Kan vi nå stole på at det gjenåpnes? Og hvorfor må vi vente helt til september?

Høsten 2019, søkte helseforetaket etter gynekologer, hundre prosent fast til Molde, mens i Kristiansund søkte de kun etter seks måneders vikariat. Den 24. januar 2020 deltok Bunadsgeriljaen på et møte med helseforetaket. Tilstedte var direktør, Øyvind Bakke, klinikksjef for føde, Elisabeth Siebke, nå klinikksjef for Ålesund sykehus og kommunikasjonsrådgiver Hege Hegle. Dette var i forbindelse med omorganisering av stedlig ledelse i foretaket. Sykehusene fikk etter hvert leder på huset, men føden var organisert med tversgående ledelse med den gang Siebke som sjef, stasjoner i Ålesund. Vi la frem ferske tall fra føden i Kristiansund som viste gode resultater med hensyn til keisersnitt-frekvens. Rekruttering var også tema og vi advarte mot en kommende krise. I januar 2020 lå det ingen stillinger ute med arbeidssted i Kristiansund. Siebke svarte at fødeavdelingen i Molde på denne tiden var klarert for å motta 750 fødsler og at vi måtte akseptere å bli sammenslått om ikke lenge. Og la til at hun mente det fremdeles var kvalitetsforskjeller med favør Molde.

Etter vedtaket i Stortinget, mai 2020, om at Kristiansund skal driftes frem til nytt tilbud er klart, ble det det søkt etter gynekologer for første gang med fast stilling og arbeidssted i Kristiansund. Bakke innrømmet i januar 2021 at det hadde vært for dårlig satsning på rekruttering før hans tid, og bad alle se fremover. Men historien har ikke gått i Kristiansunds favør og derfor er vi skeptisk.

Sverre beskrives som en livlig gutt og bare mor kjenner i hjertet hvor nære på det var 8 februar for fem år siden. Risikoen for at dette kan skje igjen øker for hver uke føden er stengt. Seks fødende på ett døgn er også risikofylt med tanke på at bemanningen ikke er økt tilsvarende ved den åpne avdelingen. Og allerede har mange fødende fortalt hvordan det oppleves å bli sendt hjem eller på hotell fordi det er fullt. Dette har for øvrig blitt besvart fra helseforetaket med å mane til ro. Som aksjonist vil jeg si at kvinner har både rett og plikt til å si fra - også til media om de ønsker. Det kreves mot å varsle!

Folket har kjempet i mange tiår, lenge før Bunadsgeriljaen ble til. Med instruks fra Stortinget og tydelig lokal ledelse skal Fødeavdelingen gjenåpnes, men ikke før september. Hvor forsvarlig er det? Kommer politikerne til å etterlyse en tidligere dato? Den midlertidige gjenåpningen vil skje kun kort tid før valget. Hva om de ikke lykkes likevel? Uavhengig av om de klarer å bygge et nytt sykehus på Hjelset, er nærhet viktig for fødende. Skal vi lykkes, må vi vite hva vi putter i stemmeboksen den 13. september. Fremover forventes det at politiske partier blir tydelige på hvem som går til valg på å beholde føde og akutt i Kristiansund for alltid. Et stort nybygg vil bli dyrt, upraktisk plassert og veien lang for mange, også for folk i Romsdalen- uansett hvilken akse man går for. Med usikker prosjektgjennomføring på vaklende grunn er det på høy tid å etterlyse partier som vil skrinlegge SNR som et fellessykehus. Nordmøre kjemper videre for at vi skal bestå i fremtiden som by og region. Stortingsvalget 2021 blir et verdivalg, hvor kvinner går til urnene for en bedre fødselsomsorg. For lokalsykehusene. For fødeavdelingene. For kvinnene, og historien om Sverre viser hvorfor vi gjør det - Nærhet redder liv.

Anja Solvik, leder av Bunadsgeriljaen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal