LESERINNLEGG

Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt

Romsdalsaksen med løsning for å passerepå utsiden av Venøya og en arm i retning Åfarnes.  Foto: Nordwest 3D

Meninger

Regjeringa ved Helge Orten har lagt frem sitt forslag til NTP som skal opp til behandling i Stortinget i løpet av våren. Løsninga er helt tydelig signert Helge Orten, der fastlandsforbindelse til Otrøya er første prioritet.

Helt forståelig egentlig, men det smaker ikke godt når løsningen gir dobbel fastlandsforbindelse, miljøversting med enorme høydeforskjeller, stenger for myke trafikanter, utestenger befolkning og turister fra verdens vakreste natur, 15 km med enkeltløpede tunneler uten rømningsveier og fører en nasjonal stamvei gjennom bypakke i Molde med motsatt formål enn en nasjonal stamvei.


Går for Møreaksen: – En historisk satsing

Regjeringen legger inn Møreaksen og hele vegstrekningen Ålesund -Molde i Nasjonal transportplan.


Ligger an til å bli verdens dyreste fastlandsforbindelse!

Mange har etterlyst at Nye Veier skal få se på strekninga Ålesund-Molde med nye øyner. Selv om Helge Orten påstår at Møreaksen er den beste løsninga, er han visst redd for å la Nye Veier gjøre en sammenligning med Romsdalsaksen.

Derfor har han rigget NTP til at Nye Veier skal få Vestnes-Dombås i sin portefølje – med lukket mandat, mens SVV Midt skal fortsette med Møreaksen – og med fjordkryssinga først.

Hva vil dette føre til tror dere?


Regjeringen vil gir Nye Veier AS jobben med å bygge Eksportvegen E136

– Slipper å kjempe om penger hvert år

Statens nye vegselskap, Nye Veier AS, får oppdraget med å bygge E136 fra Ålesund via Åndalsnes til Dombås.  – Vi får en helhetlig utbygging. Vegen skal følge eksisterende trasé via Åndalsnes, sier Helge Orten (H) til Romsdals Budstikke.


Slik vi har forstått Nye Veier, så prioriterer de prosjektene i sin portefølje etter hvor de oppnår best samfunnsnytte og innsparing i forhold til SVV sine estimater. Er det trolig at de vil prioritere Vestnes-Dombås når de attpåtil er låst på løsninger? NEI – og her må vi si oss helt enig med Kristin Sørheim.

Hva vil så skje med Møreaksen etter Helge Orten sitt framlegg med NTP?

Mest sannsynlig vil protestene øke ennå mer fremover, der stadig flere grupperinger melder seg på. Er det da sannsynlig at Møreaksen får bevilgninger til å starte opp? Absolutt ikke, og kampen vil fortsette til Stortinget gir opp fergefri E39.

Beste strategien for å få statlige vegpenger til regionen er ved at SVV og Nye Veier bytter prosjekt. Altså SVV oppgraderer Romsdalen ihht. planene de har laget, og med bevilgninger gjennom statsbudsjettene fremover.

Nye Veier får fritt mandat for strekningen Ålesund-Molde i sin portefølje, og med sine store bevilgninger vil kunne bygge denne traseen slik som de finner er den mest samfunnsnyttig – inkludert utvikling av bo-/arbeidsmarkedsregion.

Med slik løsning vil den ampre stemningen i fylket kunne roe seg, og man kan bidra til å dra i samme retning.

Da vil også fastlandsforbindelse til Gossen og Midsund få større tilslutning i fylket. Beregninger viser at dette kan komme på plass for 5 mrd kroner, og som kan finansieres med at fylket slipper å bygge ny kryssing av Fannefjorden og ny vei over Skålahalvøya.

Romsdalsaksen AS

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal