LESERINNLEGG

Hvor ble det av «folkeskikken» og voksnes ansvar for å lære våre barn og unge dette?

Ytringsfrihet og demokrati er to av de mest grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, men begge deler trues av samfunnsdebattens utvikling de siste årene. Hvor ble det av folkeskikken?

Hvor ble det av folkeskikken? Ytringsfrihet og demokrati er to av de mest grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, men begge deler trues av samfunnsdebattens utvikling de siste årene. Hvor ble det av folkeskikken? spør Ingrid Kruse Fevåg (t.v) og Anne-Karin Sjøli, begge Høyre-politikere i Molde.  

Meninger

Unge gutter og jenter velger å avslutte livene sine på grunn av netthets og mobbing. Vi vet at behovet for å ha en helsesøster på skolene har økt de siste årene. Barn og unge har større behov for å snakke med voksne om psykisk helse i hverdagen. Og det som er enda mer skremmende er at de samme personene som «har hull i det sosiale filteret», er de samme som kritiserer myndighetene for manglende ressurser i psykiatrien.

To av tre kvinnelige politikere har opplevd eller opplever netthets. En rekke politikere har trukket seg fra politikken etter å ha blitt angrepet på sosiale medier, og samfunnsdebattanter trues til stillhet. Vi mister viktige stemmer i det offentlige ordskiftet og risikerer at flere velger å ikke delta lenger. Med denne utviklingen blir det også vanskelig å få inn nye kvinner og menn i diverse verv, både politiske og andre verv. Er det slik vi bygger demokratiet?

Når man angriper personer og grupperinger, og setter karakteristikker på hele grupper, har man feilet i utgangspunktet. Akkurat det vi prøver å motvirke ellers i samfunnet. Vi kan da ikke si at alle som kommer fra Øst-Europa er kjeltringer og uærlige, fordi om noen er det. Alle som er fra Norge er da heller ikke like, finnes både ærlige og uærlige her også.

22 .juli er et godt eksempel på det. «Alle» trodde det var muslimer som stod bak, og mange fikk noe å tenke på da det kom frem at det var en «vaskeekte» nordmann, en av oss. Vi tror dette er kjernen av problemet. De evner ikke å se mennesket bak, de dømmer hele grupper.

Som Høyrepolitiker får vi høre at vi mangler empati, at vi kun tenker på de rike, at vi hyller arbeidsgiverne som utnytter arbeidsfolk og at vi ikke tenker på de svake i samfunnet. Dette er ikke sant. Hvem er det som med hånden på hjertet kan opphøye seg til å fremsette slike påstander og formidle en slik karakteristikk av en hel gruppe?

Mener dere virkelig at alle som stemmer på et bestemt parti, er prikk like og enige i alt? Hva når en politiker trår feil? For det gjør de, som alle andre, er det da alle i dette partiet som har gjort feil eller er det enkeltpersonen?

Når vi svarer de som kritiserer mest: «du har også muligheten til å gå inn i politikken», blir de stille eller sier nei. Litt svar skyldig. Det er alltid lettest å stå på utsiden og finne feil ved de som orker og tørr.

Det er forskjell på ytringsfrihet og mobbing, hets og sjikane. Sjikane betyr knep, lovtrekkeri, forulemping eller ærekrenkelse. En vanlig, generell definisjon av mobbing er følgende: En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. I definisjonen ligger også at den som blir utsatt har vanskelig for å forsvare seg.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hvilket medium man benytter og uten innblanding fra myndighetene. I praksis finnes det ingen stater som har en absolutt ytringsfrihet, den begrenses for eksempel ved å oppfordre til å begå kriminalitet, rasisme, pornografi, ærekrenkelse og bevisst villedning. Ytringsfriheten reguleres i praksis ikke bare av formelle lover, men også av normer (uformelle lover).

Ordet hat(e). Er det greit at voksne uttaler, i og utenfor sosial media, ordet hat(e)? Skal det bli greit å bruke ordet hat(e )i det daglige? Betydningen av ordet hate er: er en intens følelse av uvilje ovenfor en person, en gjenstand, en handling, et fenomen osv.

Når 12-åringen ser at mor, far eller andre rollefigurer bruker stygge beskrivelser av personer og grupper, da tror de at det er slik man opptrer som voksen.

8. mars var det et innslag i Åsted Norge om en ung gutt som ble slått og sparket på t-banen i Oslo, sannsynligvis på grunn av de klærne han hadde på seg. Hvordan kan det bli slik? Dagen før skrev en 16 år gammel jente fra Molde på Facebook om hvordan hennes venn på samme alder blir mobbet og får hatmeldinger fra 13-14 åringer, av samme grunn. Hvem har lært dem at slik oppførsel er greit? Har vi helt glemt at vi skal være et inkluderende samfunn?

NRK Dagsnytt 18 den 8 mars:

Kvinners rolle og urolle - kvinner hetset på nett av kvinner. Er «kvinne kvinne verst» noen ganger? Hele verden snakker om dette temaet denne dagen. Det er flott at kvinners rolle og verdi blir løftet opp og satt lys på. Men hva gjør vi med kvinner, som hetser både menn og kvinner?

Når det lages karikaturtegninger og manipulerte bilder av folk, vil disse etter hvert takke for seg. De som trekke seg ut fra samfunnsdebatten og lever sine liv videre er en del av disse, de som sitter igjen med store psykiske skader og kanskje også med en familie som også har fått føle på hetsen, er de andre. Har de som har vært styggest i kommentarfeltene, tenkt på hva de har vært med på? Hva de har gjort mot menneskene bak politikerrollen? Det finnes en grense for oppførsel, uten at den andre part skal få høre: «såpass må du tåle» eller «er du hårsår»?

Deler du "morsomme" ting som andre har postet, uten å tenke deg om? Ikke gjør det. Når du videresender, kommenterer eller liker noe som er ment for å såre eller erte, er du med på mobbingen.

La oss være med å gjenskape respekten for hver enkelt, og respekten for at vi er ulike, både i legning, politiske oppfatninger og ellers som mennesker. Vi tror dette er en av de største utfordringene vi som fellesskap og samfunn står overfor. Historien har vel lært oss at man skaper mest sammen. Og la våre barn og unge slippe å bli hetset og trakassert på grunn av hvem de er som person. Det er det som kalles respekt.

Anne-Karin Sjøli

Ingrid Kruse Fevåg

Høyrepolitikere i Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal