LEDER MANDAG 15. MARS

Uten full barnehagedekning kan Molde glemme ønsket om vekst

Full barnehagedekning: Skal Molde få flere unge til å etablere seg i kommunen, kan man ikke ha venteliste for barnehageplass.   Foto: SCANPIX

Mange kommuner vil misunne Molde veksten i barnetallet.

Meninger

Flere barn betyr flere barnehageplasser. Den logiske løsningen er å lage plass for flere barn i barnehagene. I Molde kommune er det nå for få barnehageplasser. Romsdals Budstikke har fortalt om foreldre som strever for å få plass til barn i barnehagen. Det er for tida venteliste for å få barnehageplass.

Normalt vil en kommune som ser at behovet for barnehageplasser øker, sørge for å tilby flere barnehageplasser. I Molde har kommunen bestemt seg for å legge ned Øvre Bergmo barnehage. I tillegg har to private barnehager varslet at de vil legge ned driften. Spriket mellom antall barnehageplasser som er tilgjengelig og behovet for barnehageplass ser ut til å bli stort.

Politikerne i Molde har trodd at kommunen hadde full barnehagedekning. Når det viser seg at foreldre ikke får plass for barna i barnehagen, kan ikke politikerne la være å ta grep. Det første hovedutvalget som har ansvar for barnehagene bør gjøre, er å stryke sitt eget vedtak om å avvikle barnehagen Øvre Bergmo.

Når Lillekollen barnehage skal bygges ut, vil en utvidelse fra 90 til 110 plasser være et enkelt grep, slik Ola Fremo i samarbeidsutvalget har foreslått.

Molde er i en ønsket situasjon. Ved starten av 2020 var det rundt 2.000 barn i alderen 0–5 år i Molde. Disse barna er barnehagebarn de neste fem åra. Helt forutsigbart behov. I tillegg opplevde Molde gjennom 2020 å få fødselsoverskudd, som betyr at det fødes flere barn enn det dør innbyggere. Mange kommuner vil misunne Molde veksten i barnetallet.

To forhold er viktigere enn andre når folk skal etablere seg: Jobb og barnehagetilbud. Politikerne har et mål om at det om ti år vil være tusen flere jobber i Molde. Politikerne har selv lagt planer for hvor byen skal vokse. I vekstområdene må det være barnehager. Vi forstår at kommunen ikke kan ha en mengde barnehageplasser stående ledig, og bemanne deretter.

Men det er forskjell på stor overkapasitet og ventelister for foreldre med barn. Skal man få flere unge i yrkesaktiv alder til å flytte til Molde, må kommunen gjøre det så enkelt som mulig å få barnehageplass. Uten full barnehagedekning kan Molde glemme ønsket om vekst.