LESERINNLEGG

Vi skal ha nok barnehageplasser i Molde!

Meninger

Jeg reagerer med undring når jeg ser leser saken om manglende barnehagedekning i Molde. Vi politikere i hovedutvalg Oppvekst, Kultur og Velferd har vært løpende orientert om at det i Molde sentrum til tider har vært overkapasitet på barnehageplasser.

Molde kommune har en barnehageplan hvor to av strategiene i planen er at:

  • Veksten i sentrum kanaliseres til barnehager som har arealmulighet til utvidelse og harmoniseres med nødvendig oppgradering av bygningsmasse
  • Små kommunale barnehager som på sikt ikke vurderes drivverdige, fases ut i perioder med god behovsdekning

Veksten i Molde sentrum er kanalisert til Hatlelia og Lillekollen barnehager.

Senest i behandlingen av avvikling av Øvre Bergmo barnehage 18.januar ble vi politikere fortalt at kapasiteten vil være meget god selv etter avvikling av Øvre Bergmo.

I ettertid av det møtet har vi jo sett at to private barnehager også velger å legge ned driften, men i Romsdals Budstikke 8.februar kan vi lese at fagavdelingen sier at Molde Kommune fortsatt har så mange barnehageplasser at det er lite aktuelt å gi finansiering til en ny.

Som politiker med spesielt fokus på oppvekstfeltet må jeg derfor innrømme at jeg reagerer med undring på det som kommer frem nå.

Vi vet samtidig at Lillekollen barnehage skal renoveres/nybygges og at de for tiden holder til i midlertidige lokaler i gamle sykepleierskolen.

Jeg har i morgentimene i dag bedt kommunedirektøren om å legge frem en redegjørelse om situasjonen i kommende møte i Oppvekst, Kultur og Velferd 22.mars

Om nødvendig mener jeg at vi om mulig må se på løsninger som for eksempel å reversere avviklingen av Øvre Bergmo barnehage til utbyggingen av Lillekollen står ferdig. Vi skal ha nok barnehageplasser i Molde!

Frank Stenløs

Medlem av hovedutvalg Oppvekst, Kultur og Velferd

Gruppeleder Molde Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal