LEDER LØRDAG 13. MARS

Annikas modige oppgjør med hets

Tar til motmæle: Annikas motstemme mot nettmobbing, hets og trusler er viktig. Hatefulle ytringer kan ikke skjules bak å være ytringsfrihet.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Annika snakker alle ungdommers sak når hun tar et oppgjør med homohets.

Meninger

16 år gamle Annika har tatt til motmæle mot hets og trusler som hennes bestekompis har blitt utsatt for. Bestekompisen hennes har stått fram som homofil. På skolen har gutten fått slengt skjellsord etter seg, og på sosiale medier har det kommet en rekke kommentarer som både er truende og som er langt over mobbestreken. Annika viser styrke når hun får saka til å handle om sak, ikke om person. Annikas oppgjør med hetsen og truslene hennes kompis har blitt utsatt for fra ungdomsmiljøet i Molde, viser ei modig jente som ikke aksepterer diskriminering og hetsing av andre.

Noen lever i den tro at de kan skjule seg bak ytringsfriheten og skrive hva som helst om andre mennesker på Facebook-grupper og andre sosiale medier. Det er slett ikke tilfellet. Straffeloven inneholder bestemmelser som gjør det straffbart å sette fram diskriminerende ytringer eller hatefulle meldinger i offentligheten. Sosiale medier er absolutt offentlige medier. Den som skriver noe som oppleves som truende eller som diskriminerende, må stå til ansvar for meldingene, også strafferettslig.

Politidirektør Benedicte Bjørnland skrev nylig i NRK Ytring at politiet vil øke innsatsen mot hatefulle ytringer og trusler, også når de framsettes på sosiale medier. Vi ser på dette som et viktig og nødvendig budskap fra politidirektøren om at nettmobbing og hatord på sosiale medier kommer til å bli slått ned på.

Når 16 år gamle Annika tar et oppgjør mot homohets og nettmobbing, gjør hun det ikke bare på vegne av vennen som ble utsatt for hetsen, hun snakker alle ungdommers sak. Den som hetser andre kan i neste øyeblikk selv bli utsatt for mobbing og hets. Begge deler er like uakseptabelt. Politiets oppgave er nå å vise gjennom handling at de slår ned på hatefulle ytringer og trusler. For alle oss andre er Annikas engasjement en påminnelse om at vi må tenke over hva vi sier og uttrykker oss om andre.