LESERINNLEGG

Skal vi leve i den romantiserte fortiden «med nynorsken som song» eller i nåtiden og fremtiden og utdanne neste generasjons arbeidstakere?

Bor du i Søre Fræna, da håper vi du har tenkt deg til Jendem skole og benytte deg av din stemmerett i forbindelse med valg av målform.  

Elin Heidi Stavik og Linda Eidem mener bokmål er det eneste riktige valget for Jendem skole.  Foto: Privat

Meninger

På Jendem skole har vi de siste årene sett en dreining mot at flere av elevene ønsker bokmål som hovedmål. Ifølge tall fra GSI (skoleåret 2020/2021) er det i dag 111 av 130 elever som har bokmål på Jendem skole, hvor 1.- 3. trinn er rene bokmålstrinn.

Over 88% av norske skoleelever benytter i dag bokmål som skriftspråk. Nynorsk blir i mindre grad benyttet som skriftspråk enn tidligere, og det er naturlig med tanke på at samfunnet vårt endrer seg.

I en artikkel fra Riksmålsforbundet opplyses det at 11,79% av elevene i grunnskolen har nynorsk som hovedmål. I videregående er prosenten redusert til 6,09%. Dette viser at omtrent halvparten velger vekk nynorsken etter endt grunnskole.

Det må være et sentralt mål for norskundervisningen å fremme elevens språksikkerhet. Skole og hjem skal ha fokus på leseglede, mestring og lett tilgang til lesestoff. Elevene trenger relevant og engasjerende litteratur tilgjengelig for å få mengdetrening, noe som er viktig for å lære seg å lese og skrive. Ungene er i dag mye mer eksponert for bokmål gjennom TV, spill og nettaktiviteter, hvor nynorsk derimot nesten er fraværende. Vi vet allerede at faktainformasjon og gode kilder på nynorsk er mangelfull.

Det argumenteres for å beholde nynorsk fordi det er en del av vår «historie». Det er ikke noe argument at nynorskopplæring er nødvendig for å gjøre seg kjent med dens litteratur og historikk. Det går utmerket godt an å lese og sette seg inn i den litteraturen uten å måtte pugge grammatikk og bøyningsendelser. Mange har dessuten sin språklige identitet knyttet først og fremst til dialekten, ikke skriftspråket.

Målformen som blir fastsatt for skolen skal benyttes i all lese- og skriveopplæring. Elever må møte hovedmålet sitt i alle fag, og man må sikre kompetente lærere innenfor den valgte målformen. Dette innebærer at det ikke er bare norsklærere som må ha kompetanse i hovedmålformen, men alle lærere som underviser på skolen.

Det er også viktig at man har en tilstrekkelig rekruttering og er en attraktiv arbeidsplass for jobbsøkere, slik at vi sikrer tilgang på gode lærere til barna våre også i fremtiden.

Med et så stort flertall av bokmålselever på Jendem skole er det fornuftig at skole og nærmiljø tilpasser seg ønsket fra flertallet av barna og dens foreldre for å skape de beste oppvekstsvilkår i vårt område.

Vi oppfordrer alle som bor i Søre Fræna til å benytte stemmeretten sin i valget av målform, for dagens og fremtidige elever!

Man kan forhåndsstemme på Jendem skole 11. mars (kl. 16:00 - 20:00), eller møte på valgdagene søndag 14. mars (kl. 13:00 - 18:00) og mandag 15. mars (kl. 13:00 - 20:00).

Godt valg!

Med hilsen fra bokmålsforkjemperne Elin Heidi Stavik og Linda Eidem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal