LEDER TORSDAG 11. MARS

Kreative tanker om Gørvellplassen

På skøyter i sentrum? En av de kreative idéskissene for Gørvellplassen med skøytebane.  Foto: Asplan Viak

En lang og fin historie som en av de gode møteplassene i etterkrigstida.

Meninger

Gørvellplassen i Molde har en lang og fin historie som en av de gode møteplassene i etterkrigstidas Molde. For noen år tilbake var det selvfølgelig den legendariske Trappekiosken og drosjesentralen som var viktige for å skape liv. Ved siden av drosje og kiosk var det parkering, bensinstasjon, offentlig toalett og trapp/snarveg videre opp i byen.

I dag er det kulturhuset Plassen, med kulturinstitusjonene våre, som gjør Gørvellplassen til et av byens særegne rom og gir området innhold. Men uteområdet øst for trappa har fortsatt et uforløst potensial, ni år etter åpningen av kulturhuset.

Etter at Plassen kom har mange hatt tanker om resten av byrommet her. En stund var planene om leilighetsbygg i kombinasjon med næringsvirksomhet og kino det dominerende. Teatersjef Arne Nøst ville døpe om Gørvellplassen til Schwitters gate.

Denne uka har vi fått se spennende idéskisser for hvordan Gørvellplassen kan utvikles videre. Skissene fra Asplan Viak AS er laget som innspilt til debatt og viser mange artige og konstruktive muligheter for dette viktige sentrumsområdet.

Etter å ha fått sett planene har både brukere av Plassen og grunneiere vært positive til at området kan bli noe mer enn en intetsigende og noe unødvendig parkeringsplass (det er for eksempel noen få meter til parkeringshuset i Olahola).

Grunneier Molde Utvikling AS holder fast på planene for tomta, med leilighetsbygget «Det hvite hus» i en eller annen form. Ifølge daglig leder, Bernt Ove Vågsæter, nærmer det seg nå nye, konkrete planer for Gørvellplassen.

Det er kanskje seint i prosessen for grunneiernes egne planer og regulerende myndigheter. Vi håper likevel at idéskissene for Gørvellplassen kan bli med å påvirke hvordan området mellom det eventuelle nye leilighetsbygget og eksisterende bygårder kan bli best mulig utnyttet. I et så stort rom som det er mulig å skape her. Gørvellplassens framtid bør speile fortida, og fortsatt være en levende møteplass midt i byen.