LEDER ONSDAG 10. MARS

Spillet rundt nasjonal transportplan

HAR EN PLAN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide kjenner hele Nasjonal transportplan (NTP). Diskusjonen som nå går tar utgangspunkt i bruddstykker av planen.   Foto: NTB

Det er vanskelig å vurdere en helhetlig plan når den presenteres i bruddstykker.

Meninger

I løpet av den siste uka har det kommet flere såkalte «lekkasjer» fra Nasjonal transportplan (NTP). Noen av dem frontes av politikere fra regjeringspartiene, andre kommer ut i media uten at avsender og kilde for informasjonen er kjent. Gjennomgående for alle er at opplysningene er relativt lite konkret, og at media i liten grad får adgang til å gå i dybden.

Oppfølgingsspørsmål til Samferdselsdepartementet blir som regel avvist. Dette skaper forvirring om rundt hva som faktisk er riktig, og viser en uheldig utvikling i norsk politisk debatt.

Politiske parti har kommunikasjonsmedarbeidere og strateger som jobber for at politiske utspill skal få størst mulig oppmerksomhet. Bråket rundt det kontroversielle utspillet fra moldeordfører Torgeir Dahl sist uke har ført til økt oppmerksomhet knyttet til hvordan politiske utspill plantes i mediene. Ordføreren fikk hjelp av en statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) for å oppnå kontakt med Norges største avis. Denne gangen ble deler av spillet bak avslørt etter innsynskrav fra NRK. Det hele endte som kjent med at statsminister Erna Solberg måtte beklage.

Nasjonal transportplan (NTP) er et viktig dokument som legger føringer for flere år. Over hele landet er det stor nyhetsinteresse for dette, ikke minst i Møre og Romsdal der flere store samferdselsprosjekt er utredet.

Ved de siste rulleringene av NTP har man sett en utvikling der bruddstykker av planen siver ut før helheten er presentert. Mediene ønsker sjølsagt å være først med nyheter, og må følgelig ta sin del av ansvaret. Samtidig bør politikerne være bekymret for at spillet rundt kan føre til svekket tillit til de politiske planene.

Åpenhet må ikke bli et honnørord som brukes i strategiplaner uten at det følges opp i praksis. Det er vanskelig å vurdere en helhetlig plan når den presenteres i bruddstykker. Resultatet kan bli at spinnet rundt NTP svekker selve planen.