LESERINNLEGG

Sterkere fokus på forskning på kvinnehelse

Kvinnedagen 8. mars er en god anledning til å påpeke at det er stort misforhold mellom forskning på menns og kvinners helse.

Inger Lise Trønningsdal er leder i Molde Høyre.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Det trengs et kjønnsperspektiv innen medisinsk forskning, ikke minst for å forstå mer av hvordan kvinners symptom på sykdom arter seg i forhold til menns symptom på samme sykdom.

Forskning på kvinnehelse har frem til nå i stor grad fokusert på våre reproduksjonsorganer, svangerskap og fødselsomsorg. Dette er et stort paradoks, det er faktisk hjertesykdom som er den vanligste årsaken til dødsfall blant norske kvinner.

Det er kjønnsforskjeller både innenfor kroniske sykdommer og kreftsykdommer i forhold til forekomst, risikofaktorer og symptomer. Mange kvinner opplever at de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet når de oppsøker hjelp for sine symptomer, nettopp fordi symptomene opptrer annerledes enn hos menn.

Kvinner møtes ofte av argument som at det er naturlig å føle seg sliten og nedstemt når en blir eldre, og føler at symptomene forklares med psykiske årsaker og dermed ikke følges opp med riktige undersøkelser.

Det er derfor viktig å forske mer på de biologiske forskjellene som gjør at menn og kvinner har ulike symptomer på de samme sykdommene.

Regjeringen har tatt initiativ til en ny NOU om kvinnehelse og helse i kjønnsperspektiv. Det bra – det er over 20 år siden forrige NOU på feltet.

Det er derfor på høy tid at forskning på kvinnehelse settes høyere på agendaen!

Inger Lise Trønningsdal, leder Molde Høyre. Medlem av kommunestyret, formannskap og helse- og omsorgsutvalget i Molde kommune

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal