LESERINNLEGG

Kvinnedagen 

Britt Janne Tennøy, leder Møre og Romsdal Høyres kvinneforum  Foto: privat

Meninger

På årets kvinnedag 8. mars vil jeg benytte anledningen til å gratulere kommuneoverlegen i Molde, Cato Rolland Innerdal, med plass i utvalget som skal se på kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Er veldig glad og stolt over at regjeringen tar dette initiativet, til en ny NOU (Norsk offentlig utredning) om kvinners helse. Det er over 20 år siden (1999) en lignende utredning ble gjort.

En ny NOU skal også ta for seg ulike temaer som vold i nære relasjoner, innvandrerkvinners tilgang på helsetjenester og psykisk helse.

Det har heldigvis blitt mer kjent at kvinner og menn kan ha ulike symptomer og reagere forskjellig på behandling med samme sykdom. Kvinner kan ha symptomer som ikke er kjent, og som på grunn av det kan føre til at en sykdom ikke oppdages, som for eksempel hjerteinfarkt.

Kunnskap om disse forskjellene er viktig å få bedre frem slik at vi får en mer likeverdig helsetjeneste, uavhengig av kjønn.

Ønsker alle i utvalget lykke til med et veldig viktig arbeid som jeg tror vil ha stor betydning for kvinner.

Gratulerer med kvinnedagen!

Britt Janne Tennøy, leder Møre og Romsdal Høyres kvinneforum

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal