Er kvinnedagen fortsatt relevant?

Line Karlsvik.   Foto: privat

Meninger

Jeg er én av mange som fremdeles mener kvinnedagen 8. mars er verdt å markere, men hvordan er denne dagen relevant for de som er yngre enn oss? Hva handler denne dagen egentlig om? Har den mistet sin aktualitet?

Jeg ble tidlig oppmerksom på forskjellene i samfunnet. De strukturelle forholdene som gjorde at kvinner tar utdanning og jobber i typisk lavtlønte yrker, mens menn er i flertall når det gjelder lederstillinger. Jeg merket meg også fordommene i forhold til hva menn og kvinner er flinke til og ikke.

Det er åpenbart noen som fremdeles tror det er biologiske grunner til at kvinner er i flertall innen omsorgsyrker, mens menn velger jobber der lønna er bedre. Videre har jeg alltid lurt på hvorfor det er slik at kvinner tjener 87% av det menn gjør for tilsvarende arbeid?

I dag, som så mange år før dette, er jeg med på å arrangere 8. mars i Kristiansund. I år blir det et digitalt arrangement, men det blir allikevel et godt arrangement. Vi har valgt å fokusere på noen av de sakene som fremdeles begrunner hvorfor denne dagen er viktig. I år skal vi blant annet ha innslag om internasjonal solidaritet. Vi vet at kvinner er mest utsatt for vold og overgrep i krig og på flukt. Også i Norge er partnervold og partnerdrap fremdeles utbredt, og de fleste voldtekter blir utført av noen du kjenner.

Likelønn og rett til heltid er også aktuelle tema. Heltidskultur og en lønn å leve av burde være en selvfølge i dag, men det er det dessverre ikke. Kvinner tjener fremdeles 87% av det menn tjener. Dette må vi jobbe for å jevne ut. Det er jo i alles interesse at de flinkeste kvinnene og mennene bekler enhver stilling! En lønn å leve av er også utrolig viktig for økonomisk selvstendighet og likeverdighet.

Vi kommer heller ikke utenom det som kanskje engasjerer folk aller mest - nærhet til føde- og akuttilbud. 8. februar stengte fødeavdelingen i Kristiansund på ubestemt tid. I disse dager er det mange gravide som gruer seg til det som egentlig skal være noe av det største og fineste man kan oppleve i livet.

Stengt fødeavdeling i Kristiansund betyr lengre reisevei og større usikkerhet for kvinner på Nordmøre. For en gravid kvinne fra Smøla, vil turen til sykehuset ta tre timer - gitt at det er fint vær og at ferga går som den skal. På vinterstid kan dette være ekstra utfordrende. Har man barn og familie hjemme, er det slett ikke sikkert man får se disse før man kommer hjem fra sykehuset.

Vi er mange som jobber for at fødeavdelinga skal åpne så snart som mulig, og jeg vil rette en takk til alle de som hver dag jobber for å ivareta kvinner på sitt mest sårbare. Dere er de virkelige heltene!

Jeg håper mine døtre og alle andre jenter og kvinner fortsetter kampen for likestilling. Kampen handler om så uendelig mye mer enn deg selv. Det handler om rettigheter som kvinner før oss har kjempet frem, men som vi aldri må ta for gitt. Det begynte med kampen om stemmerett for kvinner, og fortsetter med rett til heltid, likelønn, rett til å bestemme over sin egen kropp og retten til å si sin mening og stå opp for seg selv og i solidaritet med andre.

I flere Europeiske land har rettigheter til abort blir innskrenket eller fjernet helt de siste årene. Vi må aldri ta for gitt det våre mødre har kjempet fram for oss.

Vi må ta kampen for likestilling og likeverd hver eneste dag. Husk at halvparten av alle i verden er kvinner, og vår stemme fortjener også å bli hørt på lik linje som menn.

Gratulerer med dagen, alle flotte kvinner der ute. Sammen kan vi skape en bedre verden for alle!