LEDER TIRSDAG 9. MARS

Derfor må MFK ta Qatar-debatten

Kritikkverdige forhold: Flere rapporter konkluderer med at det er kritikkverdige forhold i og rundt byggingen av VM-anleggene i Qatar.   Foto: NTB

At VM i fotball skal spilles i Qatar er rett og slett en feil avgjørelse.

Meninger

Det er et grasrotopprør på gang i norsk fotball. Etter at Tromsø IL for noen uker siden gikk ut med klar oppfordring om at Norge skal boikotte VM i Qatar i 2022 har en rekke eliteserieklubber gjort liknende vedtak. Bakgrunnen for forslaget om boikott er vertsnasjonens grove brudd på menneskerettighetene, samt rapporter om svært dårlige arbeidsvilkår for arbeidere. En rapport gjengitt i avisas The Guardian viser at 6500 arbeidere er døde. Ifølge avisa er 37 dødsfall direkte tilknyttet utbygging av VM-anlegg.

Det er en helt nødvendig debatt som idretten nå tar. Tromsø IL skal ha ros for at de tar opp saka. Over tid har man sett at nasjoner som bryter menneskerettighetene bruker store idrettsarrangement til å få positiv oppmerksomhet. At VM i fotball skal spilles i Qatar er rett og slett en feil avgjørelse. De siste åra har det jevnlig kommet ny informasjon om hvordan denne kontroversielle beslutningen kom til. Dette, sammenholdt med informasjonen som nå foreligger, gjør at boikott-diskusjonen allerede er på overtid. Samtidig har NFF og Norsk toppfotball rett når de sier at en beslutning og boikott fordrer en grundig saksbehandling og involvering før et vedtak kan fattes.

Molde FK er en av klubbene som har sitt årsmøte etter fotballtinget. Det er varslet at MFK skal ta opp saka på sitt årsmøte som gjennomføres digitalt 23. mars. Dette illustrerer noe av utfordringen ved å ta opp saka på fotballtinget til helga. Et eventuelt vedtak om boikott vil stå sterkere i fotballen dersom flere klubber gjennom sine årsmøter kan stille seg bak. De som er ivrigst etter å få på plass et raskt vedtak viser til at mye av kritikken mot Qatar har vært kjent over tid. Det er riktig. Samtidig er diskusjonen om boikott som virkemiddel.

Vi mener at MFK bør ta stilling til boikott på sitt årsmøte, på samme måte som vedtak er fattet i en rekke andre toppklubber. MFK har en sterk posisjon i norsk fotball, og bør melde seg på i denne diskusjonen. Sjølsagt vil en eventuell boikott bety mye både sportslig og økonomisk for fotballforbundet.