LESERINNLEGG

Vi støtter fagfolka, Bakke. Men fødekvinnene ligger vårt hjerte nærmest!

Anja Cecilie Solvik og Ingrid Uthaug.   Foto: Odd Inge Teige / Bunadsgeriljaen

Meninger

«Vern om fagfolka, vær så snill» skriver administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Øyvind Bakke til rbnett 2. mars. Det gjør vi Bakke, men Bunadsgeriljaen er først og fremst en organisasjon som taler på vegne av fødekvinnene og spedbarna. Et godt fagmiljø er alfa og omega for fødselstilbudet, men for oss er det et virkemiddel – ikke målet. Vårt mål er at kvinner skal ha et medisinsk forsvarlig tilbud og en trygghet og omsorg som gir mor, barn og den nye familien en god start på den ny tilværelsen.Vi blir derfor meget bekymret når direktøren i Helse Møre og Romsdal går ut og ber om ro – fra «aktivister, fagfolk, politikere og innbyggere i Nordmøre og Romsdal» - da «det er krevende å jobbe på en arbeidsplass som til stadighet preger dagsorden både i media og de ikke-redaktørstyrte mediene». Hvem mener du skal tale fødekvinnene sin sak da, Bakke? Det er fødekvinnene som må ta konsekvensene Bakke! Det er de som må gå å være usikre på om de rekker frem. Det er de som vil oppleve komplikasjonene som kan følge av utrygghet og lang reisevei. De må også ta konsekvensene. I Norge har vi i dag både lav spedbarns- og mødredødelighet - men den er ikke 0 og dette kan fort snu.


FØDESTRIDEN

Bakke frykter for hele fødetilbudet når ansatte gruer seg til å gå på jobb

«Vær så snill». Med de ordene trygler Øyvind Bakke folk om å slå ring om fødeansatte i stedet for det motsatte. Om to gynekologer i Molde slutter, kan det stanse fødetilbudet i hele Nordmøre og Romsdal.


Bakkes innlegg kan også ha uforsvarlige konsekvenser ved at det avskrekker fødende fra å rapportere og dele sine historier. Det er slutt på den tiden, Bakke, da kvinner godtar alt i stillhet. Vi ønsker faktisk at kvinner skal dele mer. Om fødselen, om fødselsrifter, om fødselsdepresjoner, om ufrivillig abort, om å miste et barn. Og vi vil ikke ha sympati eller formaninger om at dette kommer du over. Vi vil ha endring! Vi godtar ikke at fødselsomsorgen blir salderingspost i budsjettene og slik påfører oss både fysiske og psykiske konsekvenser. Fødsel er tidskritisk. Det skulle da bare mangle at det er fødselsomsorgen som er avgjørende for hvor sykehusene skal ligge!

Kvalitet er et ledelsesansvar, Bakke. Tilbakemeldinger fra de fødende - om det er via media, «ikke-redaktørstyrte medier», aksjonsgrupper, politikere eller fra fagfolk er viktige for å avdekke områder for forbedring. Du burde omfavne disse tilbakemeldingene og sørget for at årsaken til disse historiene blir rettet på. Da vil hverken aksjonsgrupper eller fødekvinner ha noe å skrive om. Og fagfolkene vil da oppleve at både arbeidssituasjonen og medieoppmerksomheten blir bedre. Å prøve å legge rekrutteringsproblemer og sykefravær over på oss kan i beste fall betegnes som upassende.

Og vi støtter opp om fagmiljøene. Allerede i 2014 overrakte Anja et bilde til fødeavdelingen i Kristiansund for å vise støtte til en stadig nedleggingstruet avdeling og som en anerkjennelse av den styrke de ansatte har utvist ved å ha stått stødig i dette over flere år.

Bunadsgeriljaen oppstod i april 2019 som en direkte konsekvens av at Anja ville vise støtte til de ansatte på avdelingen og hun oppfordret andre kvinner til å gjøre det samme. Responsen var et folkekrav om at Bunadsgeriljaen måtte bli noe varig.

I desember 2019 ble denne publisert på Bunadsgeriljaens FB-side: «Vi på føden i Kristiansund ønsker å takke Bunadsgeriljaen for all støtte og heiarop i 2019! Dere gir oss motivasjon til å sørge for et godt og trygt fødetilbud på Nordmøre selv når det butter imot. God jul til alle dere fra alle oss!»

Vi har også støtta fagfolka når HMR fremla spekulativ statistikk om kvalitet, i utforming av klage, ved etterlysning av fakta, når HMR behandlet mistillitsforslag som en referatsak og arkiverte denne som «brev» og vi har respektert fagfolka når de har fått beskjed om å ikke snakke med oss – enten de har fått beskjeden skriftlig eller muntlig.

I desember 2019 var Bunadsgeriljaen på Oslo Met i Lillestrøm og presenterte fødeavdelingen i Kristiansund for uteksaminerte jordmødre. Vi har opprettet stipend på 100.000,- til hver gynekolog som ønsker å jobbe i Kristiansund. Både jordmødre og gynekologer vet at de er sterkt ønsket av befolkningen her. Deltidsstillinger, vikariat, manglende utdanningsstipend for jordmødre og påstander om dårlig kvalitet (som hver gang har blitt tilbakevist) har vært Helse Møre og Romsdals bidrag til rekrutteringsarbeidet. At det nå utlyses 10 utdanningsstillinger for jordmødre er flott – og jaggu meg på tide – men vi regner med at også Bakke og Helse Møre og Romsdal vet at utdanningen av jordmødre tar to år.

Det er med uro vi leser om «fagfolk som stilte opp i sin friuke i februar for å male hele fødeavdelingen i Molde for å gi de fødende en bedre opplevelse.» Måtte virkelig de ansatte på fødeavdelingen gjøre dette? Når arbeidspresset er så stort og sykemeldingene øker? Hadde virkelig ikke Helse Møre og Romsdal råd til å leie inn riktig type fagfolk til å gjøre det? At de ansatte på fødeavdelingen ønsket dette er flott! At ledelsen tillot det og ikke leide inn profesjonelle malere er ubegripelig. I møte med Helse Møre og Romsdal i januar 2020 ble vi fortalt av Siebke og Bakke at sykehuset i Molde var klar til å ta imot 700 – 750 fødende allerede da. Man hadde med andre ord hatt god tid til å male.

Det er søtt av Bakke å gå ut i media og be om ro for fagfolka. Som direktør er det Bakke som har ansvar for å skape ro. Ikke media eller aksjonister. Media og aksjonister reagerer når det virker å være ugler i mosen. Her har en lang rekke med direktører, styremedlemmer og både nikking og knaing sørget for at Bakke har fått mye mose og mange ugler med på kjøpet. Glemte de å opplyse om det på jobbintervjuet?

Bakke har også tatt ledelseslitteraturen om tilstedeværende ledelse på alvor. Derfor har han også ansatt en viseadministrerende direktør - for som han har sagt - han vil bruke mer tid i klinikkene. Ansatte som i flere år har hatt avstandsledere som har lett med mikroskop etter dårlig kvalitet setter nok pris på en lyttende leder. «Walk the talk» - er ansett som god ledelse. Walk and talk er noe annet.

Vi erkjenner at Bakke har en vanskelig jobb. Han skal sette en politikk ut i livet som store deler av befolkningen er imot. Som tidligere direktører har heller ikke han klart å legge frem dokumentasjon som viser at denne politikken gir bedre pasientsikkerhet. Hilde Engjoms forskning om reisetider og uplanlagte fødsler utenfor institusjon står fortsatt uimotsagt. Da blir det feil å gjemme seg bak fagfolka og smile søtt å be om ro.

Vi møter deg gjerne for å diskutere de utfordringer fødselsomsorgen på Nordmøre og Romsdal har, gjerne også med media tilstede. Slørdahl og Høie er også hjertelig velkomne til å bli med. Tar dere utfordringen?

Ingrid Uthaug

Anja Solvik

Bunadsgeriljaen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal