LESERINNLEGG

Ordfører Dahl har saklige poenger

– Jeg mener Dahl har gode grunner til å protestere mot at geografi innføres som et nytt kriterium i folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge, skriver Georg Panzer i dette innlegget.  Foto: Privat

Meninger

Etter smittevernloven § 4-1 første ledd er det kommunestyret (bystyret i Oslo) som har hovedansvaret for å iverksette tiltak som er nødvendig for å motvirke korona. Etter andre ledd kan også Helsedirektoratet fatte slike vedtak for «hele landet eller deler av landet». Mange kommuner har truffet egne koronatiltak som følge av den lokale smittesituasjonen. Tiltakene i Oslo har etter norske forhold vært strenge, men milde etter europeiske storbyforhold.

I starten av februar lempet Oslo på sine koronatiltak. I midten av februar fikk de en stor økning av smittetilfeller. Dagen etter ordfører Dahls utspill strammet Oslo til igjen. Før de strammet til og før Dahls utspill, gikk byrådsleder Raymond Johansen ut og ba om at ordningen med fordeling av vaksiner ble endret slik at Oslo fikk flere vaksiner enn hva dagens prioriteringsrekkefølge skulle tilsi. Helsemyndighetene svarte at de så langt har fordelt vaksinen etter et geografisk likhetsprinsipp, men at de ville vurdere å etterkomme Oslos ønske. Dahls utspill var at dette ikke var rettferdig overfor resten av landet og at det ville virke som en «premiering».


Sterke reaksjoner på Dahls Oslo-kritikk

Moldeordfører Torgeir Dahls kritikk av smittebekjempelsen i Oslo får sterke reaksjoner både i Oslo og i Molde.


Spørsmålet er om det er byrådsleder Johansens utspill eller ordfører Dahls reaksjon som bør kritiseres. Etter min oppfatning er det gode argumenter på begge sider og spørsmålet er et typisk etisk dilemma.

Velgjørenhetsprinsippet tilsier at man fordeler vaksinene slik at virkningen blir optimal. Det er stort behov for vaksine i regioner med stor smittefare og mindre behov for vaksine i regioner med liten smittefare. Her har altså Johansen et godt poeng. På den annen side skjer smittespredningen raskt og det er stor fare for at alle regioner kan rammes hardt. De regionene med lav grad av vaksinering må derfor iverksette strengere tiltak etter § 4-1 enn de regionene hvor vaksineringsgraden er høy. Dahls påpeker at et prinsipp om forfordeling av vaksiner kan virke som en «premiering» for de som letter på tiltakene for tidlig. Dette ser vi på andre områder der kommuner «konkurrerer» - som f eks Volda som gir studenter penger for å melde flytting (de gir studentene en andel av innbyggertilskuddet) eller Bø i Vesterålen som gir rike tilflyttere reduksjon i formuesskatten. Det er ikke utenkelig at geografisk prioritering av smitte på samme måte vil virke som et incitament på å lempe på kommunale tiltak etter § 4-1.


Knut Marius Djupvik mener Dahl slår osloborgerne under beltestedet: – Flaut og trist

«Årets Romsdaling» og Stjernekampvinner Knut Marius Djupvik (32) mener moldeordfører Torgeir Dahl slår osloborgerne under beltestedet. – Flaut og trist, sier artisten.
Fordelingsrettferdighet kan både tilsi at man deler vaksiner likt over landet og at man setter inn størst innsats der behovet er størst. Utenrikspolitisk har Norge gått inn i en allianse med Tyskland, Frankrike, Nederland m.fl. for å sikre god tilgang til vaksine. Denne fordelingen er i hovedsak basert på nasjonale interesser og både internasjonal likhet og behov er underordnet. Kirkens Nødhjelp fryktet at slike allianser undergraver rettferdig global fordeling av vaksinen. Fra et globalt ståsted har Kirkens Nødhjelp rett, men fra et nasjonalt ståsted så har regjeringen en særskilt lojalitet- og omsorgsforpliktelse overfor egen befolkning. Den internasjonale solidariteten må regjeringen heller søke å få ivaretatt via FN. De må altså ri to hester samtidig.

Internt i Norge prioriteres utsatte grupper. Her skjer altså en behovsvurdering og Folkehelseinstituttet har satt opp en prioriteringsrekkefølge på ni kategorier. Ingen av disse kategoriene involverer geografi. Dette ønsker byrådsleder Johansen blir endret, mens ordfører Dahl ikke ønsker en slik endring i den vedtatte prioriteringsrekkefølgen.


Molde-ordføreren mandag morgen: – Det har vært et ganske hardt trøkk

Torgeir Dahls om trusler, tøffe tilbakemeldinger, men også støtteerklæringer.Oslo går til motangrep

Hovedstadens medier er ikke nådig når de omtaler Torgeir Dahls Oslo-angrep. Som Dagsavisen skriver: på sin nettside: "Molde er "the asshole of the world" Her er utdrag fra noen av dagens lederartikler og kommentarer.


Internt i Oslo skjer det heller ingen geografisk prioritering. Ordfører Dahl påpeker at det er inkonsekvent om Johansen ønsker en forfordeling i Norge, men ikke gjør en forfordeling ut fra behov i Oslo. Byrådsleder Johansen svarer med at det er til vurdering også å gjøre en forfordeling i Oslo.

I sosiale medier fremhever flere filosofisk anlagte tweetere at man bør avgjøre dette på den måten John Rawls foreskriver i A Theory of Justice - ved at man later som at man har bind for øynene og ikke vet om man bor i Oslo eller Molde når man tar stilling til spørsmålet. Om den etiske fremgangsmåten blir fulgt så havner vaksinen utenfor landets grenser - og verken Oslo eller Molde vil ha noe etisk krav på den.

Jeg mener Dahl har gode grunner til å protestere mot at geografi innføres som et nytt kriterium i folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge. På det følelsesmessige plan har jeg empati med Oslos befolkning som lever tett med strenge koronatiltak, men sympati med utsatte grupper over det ganske land.

Georg Panzer, Hustadvika


Johansen inviterer Dahl på omvisning til Oslo for å se hvordan smittetiltakene blir håndtert

På søndagens pressekonferanse fikk byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, spørsmål fra Avisa Oslo om kritikken fra Torgeir Dahl.


--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal