LEDER TIRSDAG 2. MARS

Et ufint utspill som svekker Molde

MØTER MOTSTAND: Ordfører Torgeir Dahl skaper et inntrykk av at han står i front for et «vi» i distriktene. De siste dagene har vist at det ikke er alle som er enige.  Foto: Bjørn Brunvoll

Den innsats som legges ned Oslo har stor betydning for resten av landet.

Meninger

Ordfører Torgeir Dahl i Molde ble møtt av sterk motstand da han i helga gikk ut og kritiserte Oslo for å ha manglende kontroll på koronasituasjonen. I et intervju med VG spurte Dahl om det er byrådet i Oslo som ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om det er innbyggerne som ikke klarer å følge reglene. Intervjuet ble tolket som et angrep på Oslo sin smittehåndtering. Gjennom helga opprettholdt Dahl sin kritikk av byrådet, men understreket samtidig at hans kommentarer ikke var rettet mot innbyggerne i hovedstaden.

Det er viktig at man har en åpen debatt, også i en pandemisituasjon. Slik sett er Torgeir Dahl i sin fulle rett til å stille spørsmål. Det er samtidig lett å forstå hvorfor mange innbyggere i Oslo reagerer på innhold og form. Lederskribentene i riksavisene er samstemte i at dette var et ufint angrep på Oslo. Innlegget er polariserende, og skaper avstand mellom by og land i en krevende situasjon. I tillegg svekker det Molde sitt omdømme på en slik måte at en rekke profilerte romsdalinger offentlig gikk ut og tok avstand fra uttalelsene. Mandag ettermiddag tok også statsminister Erna Solberg avstand fra Dahl sine uttalelser.

I Oslo har det vært strenge smitteverntiltak gjennom flere måneder. Innbyggernes hverdag har vært ganske annerledes enn det vi har opplevd i Romsdal. Akkurat det skal vi være svært glade for. Den innsats som legges ned i Oslo har stor betydning for resten av landet, også i Molde. Diskusjonen om fordeling av vaksiner er både viktig og relevant, men den drukner dessverre når man samtidig feller en unødig og svakt fundert dom over det omfattende smittevernarbeidet som andre gjennomfører. Dahls uttalelser oppfattes som en ufølsom pekefinger rettet mot en hardt prøvet by og en sliten befolkning, og setter samtidig Molde i et dårlig lys.

Ordførerens uttalelser gir et inntrykk av at han står i front for et «vi» i distriktene. De siste dagene har vist at det er mange som ikke er enige i verken budskap eller form. I denne saka er det ekstra viktig slik at det ikke fester seg et inntrykk av at dette er meninger som «alle» i Molde står bak.