LEDER MANDAG 1. MARS

Klokt å irettesette ledelsen for samrøre

Skarpt skille? I fylkeskommunen skal det være tydelig og skarpt skille mellom administrasjonen og politikerne. Ledelsen i fylkeskommunen fikk kritikk for å være utydelig på dette. 

Fylkespolitikerne skal ha så gode kanaler til Stortinget at de ikke trenger lobbyister.

Meninger

Ferjeaksjonen i Møre og Romsdal fikk ikke pengestøtte fra fylkeskommunen, slik aksjonen hadde søkt om. Aksjonsgruppa har vært folkebevegelsen som har klart å vekke rikspolitisk oppmerksomhet for å få lavere priser for alle som bruker ferjene. Aksjonsgruppa vil fortsatt klare å heve stemmen, uten de 200.000 kronene de håpet å få fra fylkeskommunen. I Stortinget fant et flertall sammen og lovet lavere ferjetakster.

Da saka om å gi 200.000 kroner til ferjeaksjonen kom i fylkesutvalget forrige mandag, dreide oppmerksomheten seg over til måten saka var kjørt fram på. Fylkeskommunens direktør, Ottar Brage Guttelvik, hadde sjøl vært saksbehandler. Han anbefalte å gi penger til ferjeaksjonen, og begrunnet det med at fylkeskommunen ønsker å være en medspiller.

Fylkesordfører Tove-Lise Torve hadde vært i media med et ønske om at fylkeskommunen skulle gi pengestøtte. Saka til fylkesutvalget manglet dokumentasjon. Kritikerne spurte: Hadde Torve bedt Guttelvik lage anbefaling på bestilling? Samtlige politikere i fylkesutvalget, utenom Torve og varaordfører Per Vidar Kjølmoen, reagerte med uvanlig sterk kritikk mot administrasjonen og fylkesordføreren.

Til slutt vendte 11 av 13 politikere seg mot forslaget fra fylkeskommunedirektøren. Bare Torve og Kjølmoen støttet pengestøtten.

Sjøl om det opplevdes surt å få flengende kritikk i denne saka, står både Torve og Guttelvik seg på at det skal være et tydelig og skarpt skille mellom administrasjon og politikere i alle saker. Den nye kommuneloven som trådte i kraft i 2019, understreker nettopp dette skillet. Derfor var det klokt av flertallet i fylkesutvalget å si fra i saka om støtte til ferjeaksjonen.

Et annet prinsipielt spørsmål fylkesutvalget tok opp, var om det er riktig av Møre og Romsdal fylkeskommune å gi pengestøtte til aksjonsgrupper. Satt på spissen: Skal fylkeskommunen støtte aksjonsgrupper man er enig med, og si nei til aksjonister man er uenig med? Ved å knytte seg til aksjonsgrupper, undervurderer fylkespolitikerne sin egen tyngde som påvirker. Fylkespolitikerne skal ha så gode kanaler til partiledelsen og Stortinget at de ikke trenger lobbyister til å gjøre jobben for seg.