LEDER LØRDAG 27. FEBRUAR

Tusen nye jobber er et hårete mål

Hundre nye jobber i året: Høgskolen i Molde vil ha en viktig rolle når målet er å skape tusen nye jobber i Molde det neste tiåret.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

For en kommune med ambisjoner om vekst, finnes det ingen alternativ til å satse

Meninger

Molde trenger flere arbeidsplasser. Det kan høres underlig ut at kommunen som har høyest arbeidsplassdekning i Møre og Romsdal, setter seg som mål å få sterk vekst i antall arbeidsplasser. Da formannskapet i Molde for noen få dager siden møttes, støttet politikerne enstemmig ordfører Torgeir Dahls forslag om at Molde innen 2030 skal ha tusen nye arbeidsplasser. De nye arbeidsplassene skal komme i privat sektor. Får Molde flere offentlige arbeidsplasser, er det bonus.

Folk i tusentall pendler inn til jobb i Molde. Før Molde ble storkommune var mer enn 5.500 personer innpendlere. Det store antallet pendlere forteller hvor viktig jobbmarkedet i Molde er, også for nabokommunene. Molde skal være motor i regionen. De siste åra har Molde fått merke at arbeidsmarkedene har endret seg. Mange offentlige arbeidsplasser er flyttet. Korona-pandemien har ført til at bedrifter har vært nødt til å permittere og redusere arbeidsstokken. Da folketallene for 2020 kom denne uka, viste oversikten at Molde hadde nedgang i folketallet på 97 personer. Det som får oss til å sperre opp øynene er at en svært stor del av nedgangen skyldes at folk har flyttet fra Molde. De som har flyttet, er folk i yrkesaktiv alder.

Å skape ny vekst, er ikke gjort over natta. Mange forhold skal virke sammen for at flere velger å bo i Molde. Unge mennesker ønsker urbane kvaliteter, variert boligtilbud, natur og fritidsmuligheter. Men ingen ting trumfer muligheten for å få jobb. Hvor nye jobber skal komme, er det ulike oppfatninger om. Knoppskyting fra høgskolemiljøet og Kunnskapsparken gir muligheter, blant annet innafor IKT-området. Bruk av ressurser i havet, i marine næringer er et annet område med uante muligheter. Det er prisverdig av politikerne i Molde å sette konkrete mål for det de ønsker å oppnå. Alt for sjelden tør politikere å være tydelig på hva de vil med ordrike plandokument.

En annen grunn til at Molde må øke antall jobber handler om bærekraft. Storkommunen får en mer og mer aldrende befolkning. Skal kommunen klare å gi innbyggerne gode tilbud i åra som kommer, trenger Molde påfyll av folk i yrkesaktiv alder. Det blir krevende å ha to baller i lufta samtidig; kommunen må passe på å ha kontroll over den løpende driften, pluss at kommunen må strekke langt for å legge til rette for unge etablerere, med attraktive bomiljø for unge, og enda sterkere samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. For en kommune med ambisjoner om vekst finnes det egentlig ingen alternativer til å satse.