LESERINNLEGG:

Føden, igjen...

Opprørt: Jordmor Ingeborg Drejer Thomassen er "inderlig forbannet" over at Senterpartiet bruker fødeavdelingen i Molde i et politisk spill.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Meninger

Jeg ønsker å rette en takk til journalist Marit Heiene for måten hun gjennomførte intervjuet med Tove Henøen på i Budstikka lørdag 13.2.


Mener fødedrift i Molde er kjempeviktig - og at ansatte kan beordres til Kristiansund for å gjenåpne der

Tove Henøen (Sp) mener ansatte kan beordres til Kristiansund for å sikre fødedrifta der. Samtidig sier hun at fødedrift i Molde er kjempeviktig.


Jeg har vært ansatt på fødeavdelinga i Molde siden 1982. Jeg har vært med på opp- og nedturer blant annet mht. bemanning på avdelinga. Det har vært jordmorkrise, legekrise og andre kriser. Sammen har vi som har jobbet her brettet opp ermene og løst problemene på kort eller lang sikt. Denne gangen var det coviden og situasjonen for fødeavdelinga i Kristiansund som utløste «krise». Denne situasjonen har atter igjen ført til stort press på personalet både for å unngå utenlandsvikarer mht. smitte, og å prøve alternering mellom fødeavdelingene for å se om vi klarte å holde tilbudet i Kristiansund oppe. Alle ansatte har jobbet langt mer enn sin normalarbeidstid, pensjonister har trådt til for å få det hele til å gå.

Jeg har vært ansatt under diverse direktører og ledere og det har vært ulikt med forståelse og vilje til å ta tak i problemene våre gjennom tidene. Nå har vi fått en direktør som virkelig har engasjert seg i problemene ved fødeavdelingene både i Molde og i Kristiansund og som har tatt det ansvaret å si at nok er nok og at denne rovdrifta på personalet ikke kan pågå lengre. Den som leste redegjørelsen fra direktør Bakke om hva som har blitt gjort for å få tak i gynekologer til Kristiansund, ser at her er det gjort et stort stykke arbeid og at det ikke er ressurser i form av f.eks. lønn det er snakk om. Det mangler rett og slett folk.


LESERINNLEGG

Gulrot er definitivt mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte

Senterpartiet har ikke sagt at vi skal beordre ansatte, og det er ikke en del av vår politikk slik hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund hevder i sitt leserinnlegg i RB.


Det som nå gjør meg så inderlig forbannet er Senterpartiet, her representert ved Tove Henøen, samt flere andre politikere og partier som stiller krav om at fødeavdelinga i Kristiansund skal gjenåpnes raskt, og at en måte å løse dette på er å beordre personell fra Molde til Kristiansund.

Molde har i dag 6 gynekologer, vi trenger 7 for å dekke en vaktplan som holder seg innenfor normal arbeidstid. I mange år har det vært drevet rovdrift på våre leger, helt til direktøren sa stopp.

Dagens fødselsomsorg krever en helt annen tilstedeværelse av lege enn tidligere, ingen vil vel at vi skal gå tilbake på det faglige tilbudet til våre fødende. Våre leger har også ansvar for kvinner med gynekologiske problemer på døgnbasis, det kan være rolig på fødeavdelinga, men legen kan jobbe hele natta med andre kvinner som trenger akutt hjelp.

Vi har heller ikke flust med jordmødre i Molde. Vi har i mange år tidvis hatt behov for vikarer fra utlandet, dvs. Danmark og Sverige. Dette prøver vi nå mest mulig å dekke opp selv for å unngå å få smitte til vår avdeling. Heldigvis har vi spreke pensjonister som hjelper oss.


Høie vil instruere om fødegjenåpning

SV var opposisjonspartiet som tydeligst krevde at gjenåpning av føde i Kristiansund ikke skal gå utover føden i Molde.


At politikere da prøver å skåre billige poeng uten å skjønne hva de snakker om, gjør meg opprørt langt inn i hjerterøttene. Ikke vet jeg at en eneste politiker har snakket med oss som står midt oppe i situasjonen.

Ingen, verken leger eller jordmødre, er bundet til jobben sin. Det finnes andre arbeidsplasser med mindre belastning enn her, og hvordan vil det være for en leder å få pålagt å gjenåpne en avdeling som ikke anses som forsvarlig å drifte? Er dere klar over hvor sårbare vi er?

At fødeavdelinga i Kristiansund må stenge er trist og vanskelig for mange. Jeg vet at det jobbes godt fra ledelsen med å prøve å få til en løsning, men løsningen er ikke å pålegge personell fra en allerede sårbar avdeling i Molde for å opprettholde et tilbud i Kristiansund.


Politisk kvarter om føden i Kristiansund:

Jordmor forsvarer midlertidig stenging – Toppe krever at Høie tar grep for å åpne

Jordmor Johanne Gryt i Kristiansund sier videre drift av føden nå ikke er mulig uten gynekologer. Kjersti Toppe mener helseministeren må ta grep for å skaffe gynekologer til veie.


Jeg mener at dette kravet vitner om liten respekt for direktøren, de ansatte i Kristiansund og tillitsvalgte som sammen er kommet fram til denne vanskelige avgjørelsen.

For meg er det helt råttent og uforståelig det politiske spillet som foregår i denne vanskelige situasjonen.

Skrevet av Ingeborg Drejer Thomassen, Jordmor ved fødeavdelinga i Molde.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal