LESERINNLEGG:

Eldre kommer ikke som en bølge

Wenche Halsen fra Åndalsnes leder nasjonalt senter for et mer aldersvennlig Norge. Foto: Privat 

Meninger

"Eldrebølgen skyller inn over Molde", skrev RB på første siden i RB nylig. Sjelden har et begrep vært så misvisende som "eldrebølgen".

Noen ganger brukes også tsunami. En bølge eller en tsunami er noe som kommer i stor fart, gjør stor skade og trekker seg tilbake. Eldre mennesker kommer ikke i bølger. At vi blir flere eldre, og at vi lever lenger har vi visst. Dette bør ikke komme som en overraskelse på noen.

Det blir færre yngre i arbeid bak hver pensjonist i tiden som kommer. Dette må hele storsamfunnet ta inn over seg. Også hver enkelt av oss. Dette handler ikke om helse og omsorg. Det handler om et ansvar på tvers.

La oss snu på flisa. Vi holder oss friske og lever lenger. Dette kan umulig være et problem. Dette er en mulighet. Eldre, friske mennesker er ressurser som må brukes og som må involveres. I dag er mange pensjonister i 30 år. Det er ikke bærekraftig. Skal vi lykkes må eldre involveres og inkluderes. Og eldre må selv bidra. Vi må planlegge slik at vi håndterer den utviklingen vi står i på en bærekraftig måte.

Og så slutter vi å snakke om eldrebølge som en farlig tsunami som dundrer inn over landet. Men ser på det faktum at vi blir flere eldre som en del av løsningen.

Trude Drevland, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge

Wenche Halsen, seksjonssjef, Senteret for et aldersvennlig Norge

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal