LEDER ONSDAG 24. FEBRUAR

Distriktene kan få gjennomslag

BLE ENIGE: Fem parti på Stortinget er enige om et forslag om ferjepriser. Etter vedtaket må regjeringa komme med forslag til reviderte ferjepriser allerede i år.  Foto: Bjørn Brunvoll

Resultatet må til slutt bli like konkret som løftene.

Meninger

Ferjekompromisset på Stortinget viser at distriktene kan nå igjennom. Arbeiderpartiet ble møtt med påstander om valgflesk da de lanserte ambisjonene om å halvere ferjetakstene. Vegen fram mot et vedtak i Stortinget kan ha blitt kortere enn de først hadde tenkt. Sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Rød og SV ble partiet mandag enig om et felles forslag for lavere ferjepriser. Regjeringa må komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reviderte ferjepriser allerede inneværende år.

Avtalen mellom de fire partiene kommer bare noen uker etter at Fremskrittspartiet proklamerte at de ikke ville være like forhandlingsorienterte i Stortinget. Denne gangen valgte de å legge det prinsippet til side, og heller la resultatet av forhandlinger telle. Dette gjør at partiet også bygger større troverdighet for sine egne løsninger. Likevel er det Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal som kan være mest fornøyd i denne omgang. Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen måtte først selge inn ideen til egen partiledelse. Nå kan resultatet materialisere seg før valget. En viktig årsak til det er at de andre partiene svarte opp så raskt.

For innbyggerne utenfor storbyene viser dette at politikerne i større grad har fått opp øynene for et gryende distriktsopprør. Det er derfor sannsynlig at det kommer flere saker opp i valgkampen der partiene tydelig adresserer sine løfter til folk utenfor byene. Det skal bli spennende å se hvordan regjeringspartiene svarer på dette. Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering har de gjentatte ganger gått på nederlag i Stortinget. Etter at opposisjonspartiene var kommet til enighet uttalte Høyres Helge Orten at han hele tida har ment at diskusjonen om reduserte ferjepriser må gjøres i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.

Det er viktig at man ikke slipper denne saka nå. Sjøl om det nå er enighet mellom fem partier som sammen har flertall er det viktig at prosessen følges opp. Ikke minst handler dette om å holde fast på ambisjonen uten forbehold. Resultatet må til slutt bli like konkret som løftene.