LESERINNLEGG

Tips til deg som er opptatt av levende og attraktive tettsteder, og byen som regional motor!

SUKSESS FRA DAG ÉN: – Send gjerne gode eksempler, på lokalt og regionalt arbeid som bidrar til å styrke byen og tettstedet der du bor. For eksempel kan vi i Molde kommune vise til prosjekt sjøfronten som ble en suksess fra dag én, skriver Britt Janne Tennøy.   Foto: PRIVAT

Meninger

Jeg har et brennhett tips til deg som er levende opptatt av by- og sentrumsutvikling. Regjeringen jobber med en ny strategi som skal bidra til å styrke små byer og tettsteder som attraktive kraftsentre i regionen.

Jeg tror de fleste av oss tror på at levende og attraktive små- og mellomstore byer kan bidra til vekst og utvikling i hele regionen. Men det er ikke alltid så lett å få til med krevende og stram kommuneøkonomi. Attraktive steder kan gi et bredere vareutvalg, flere tjenester, utdanningstilbud og interessante jobber, og de kan tilby trivelige nabolag som appellerer til småbarnsfamilier. Tilflytting til små byer og større tettsteder kan gi etterspurt arbeidskraft til hele regionen.

Regjeringen ønsker å gjøre de mindre byene mer attraktive, samtidig som de blir bedre rustet til å bistå og samarbeide med distriktskommunene rundt. Dette klinger godt i mine ører.

Her er fem hovedtema for strategien:

1. Tilgjengelighet

2. Attraktive byer og levende sentrum

3. Næringsutvikling

4. Kompetanse og kompetansearbeidsplasser

5. Tjenester

Regjeringen ønsker seg mange gode ideer, innspill og forslag til ny politikk og tiltak. Jeg oppfordrer derfor dere som brenner for utvikling der du bor til å sende inn ønsker. Send gjerne gode eksempler, på lokalt og regionalt arbeid som bidrar til å styrke byen og tettstedet der du bor. For eksempel kan vi i Molde kommune vise til prosjekt sjøfronten som ble en suksess fra dag én. Nå ser vi at ballen har begynt å rulle allerede.

Sett deg ned og skriv, for regjeringen ønsker svar på følgende:

1. Hva må til for at småbyer i større grad skal kunne fylle rollen som regionalt kraftsenter?

2. Hvilken rolle kan og bør bykommunen ta for å sikre vekst og utvikling i hele regionen, og særlig i sårbare distriktsområder?

3. Hvordan unngår vi at sterkere småbyer fører til økt sentralisering på bekostning av omlandet?

4. Hvordan kan vi styrke kompetansen og kapasiteten innenfor områder som planarbeid, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling? Kan småbykommunen ta en ledende rolle i et samarbeid med øvrige kommuner, for eksempel om planlegging?

5. Hvordan kan vi sikre bedre samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, staten, småbykommunene og distriktskommunene rundt? På hvilke områder er dette særlig viktig?

6. Hvordan kan samarbeid mellom næringsliv, sivilsamfunn, utdanningsinstitusjonene og offentlig sektor bidra til å styrke småbyen som regionalt kraftsenter?

Oppfordrer alle byer og tettsteder i hele Møre og Romsdal til å sende innspill innen 1. mars til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kilde: regjeringen.no

Britt Janne Tennøy, kommunestyrerepresentant for Molde Høyre

Leder i Møre og Romsdal Høyres kvinneforum

Kandidat nr. 7 til stortingsvalget 2021, Møre og Romsdal Høyre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal