LEDER LØRDAG 20. FEBRUAR

Vil nytt ansikt bety ny profil for Frp?

Lederskifte i Frp: Sylvi Listhaug pekes ut til å ta over som partileder etter Siv Jensen med Ketil Solvik-Olsen som nestleder. Hva blir Frps profil framover?  Foto: NTB

Sylvi Listhaug har en stor jobb foran seg, der utfallet ser uvisst ut.

Meninger

Siv Jensens beslutning om å gi seg som leder for Fremskrittspartiet kom uventet på de aller fleste av oss. Jensen har ledet partiet gjennom 15 år, og var den som både tok partiet inn i regjering i 2013 og ut av regjering i fjor vinter. Da Jensen fortalte at hun gir seg som stortingspolitiker og partileder, pekte hun samtidig på Sylvi Listhaug som kandidat til å ta over partiledelsen, med Ketil Solvik-Olsen som nestleder.

Med Frank Sve som leder av valgkomiteen tar vi som gitt at Listhaug velges til partileder på landsmøtet. Det store spørsmålet blir: Hvordan blir Frp under Listhaugs ledelse? Blir Fremskrittspartiet et høylydt protestparti, men uten innflytelse de neste fire åra? Får vi se Frp rendyrke en innvandringsfiendtlig politikk? Blir Frps rolle å være partiet som skaper de største motsetningene til partiene både til høyre og til venstre for seg, i klimapolitikken og skattepolitikken?

Faktum er at Frp har mistet velgere i stor skala. Landsmålinger gir partiet under 8 prosent oppslutning. I Frps sterkeste fylke, Møre og Romsdal, tviler velgerne. 13,6 prosent oppslutning i februar er nesten 10 prosent under stortingsvalget i 2017. Bakgrunnstallene viser at det knapt er kvinnelige Frp-velgere igjen i dette fylket. Det viser hvor djup krisen er.

Frp har forvirret velgerne. Å bytte rolle fra å være ansvarlig regjeringsparti som styrte finanspolitikken, justispolitikken og samferdselspolitikken til å skulle være opposisjonsparti og dermed kritiker til regjeringa, har vært lite vellykket, sjøl om Frp har gått i allianse med Ap, SV og Sp for å presse regjeringa i saker som økning av minstepensjonen og fødetilbudet.

Andre parti kjører fram lavere ferjepriser og mer distriktssatsing. Ei ny rødgrønn regjering kommer neppe til å gi Frp en millimeters innflytelse. Et dårlig valg i september vil gjøre Frp mer usynlig og uinteressant for velgergruppene partiet kaller «folk flest». Kanskje har Listhaug en plan om å bruke fire år fram til valget i 2025 med å prøve å bygge et sterkere Frp basert på protester og regimekritikk. Slik Frp ordlegger seg, er det helt usannsynlig at partiet inntar regjeringskontorene igjen på lang, lang tid. Sylvi Listhaug har en stor jobb foran seg, der utfallet ser uvisst ut.