LESERINNLEGG

Er vi så små at dere trenger lupe?

«Venstres miljøavtrykk og suksess har skjedd til en høy pris for Venstre, som må fire på andre viktige områder for å få gjennomslag – men at vi har holdt miljøfanen høyt og vifter hardt.»

Møre og Romsdal Venstre lister opp flere grønne seire de har fått til i regjering, blant annet at de holder elbilavgifter nede.   Foto: Marit Heiene

Meninger

Når lederen i RB etterlyser miljøfanen, så svarer MDG og er knakende enige. De skriver «Det er nå det gjelder!» og man kan sitere MDG på en uttalelse: «Aldri har det vært større behov for et parti som setter klima og miljø først.»

Følger ikke MDG sine politikere med på hva som skjer i politikken? Venstre har nå vært i regjering og fått store gjennomslag for klima og miljø. Klimautslipp har gått ned 4 år på rad med Venstre i regjering.

Venstre med den eneste vellykkede klima- og miljøministeren i spissen har større ambisjoner og ønsker å halvere utslippene til 2030. Det er store ambisjoner, og vi er på veg. Venstres politikk fungerer.

  • Vern av Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankene, som er viktige gyteområder – Venstresak.
  • Grønt skatteskifte på 9,2 milliarder.
  • 7,75 mrd mer til klima og miljøtiltak
  • Etablering av kompetansesenter med 20 milliarder i egenkapital.
  • Styrket satsing på jernbane
  • Vi holder elbilavgifter nede
  • 1,2 milliarder mer til klassisk naturvern.
  • Mer vern av skog og myr

Venstres miljøavtrykk og suksess har skjedd til en høy pris for Venstre, som må fire på andre viktige områder for å få gjennomslag – men at vi har holdt miljøfanen høyt og vifter hardt. Om klima og miljø er viktig for mange velgere – så er det trist om de ikke samtidig ser at det er her Venstre får til seier etter seier.

Så til «klimaverstingen» - Møreaksen.

Lokalt får Venstre høre at vi ikke er for klima, siden vi er for klimaverstingen Møreaksen. Det viser et snevert syn på samfunnet og distriktspolitikk i et totalt bilde. Møre og Romsdal er en del av løsningen på klimaproblemene. Vi har en stor blå næring maritime og marine næringer er omstillingsmotorer med kraftig grønn motor. Det syder i disse næringene, nye teknologier for bedre havbruk og grønn sjøfart. Vårt fylke er langt fremme med etablerte faglige klynger i både Ålesund og Kristiansund, med verdiskapende bedrifter langs hele kysten. Dette er en distriktsplassert bransje som er 30-40 gangen så stor som landbruk. For at Møre og Romsdal skal fortsatt være en grønn motor i omstillinger så trenger vi bedre infrastruktur. Vi trenger færre ferger, vi trenger veg for å opprettholde og skape fremtidens arbeidsplasser – i distriktene der vi bor.

Når man ser på miljøregnskapet for MA, så koster det Co2 å bygge, men gevinsten er større. I og med at det legger til rette for bedre konkurranseevne for et næringsliv som er ekstremt proaktive i grønn omstilling. Lykkes det ett av våre lokale firmaer å finne en grønn global løsning så har vi tatt igjen det gapet ganske raskt. Så proaktiv må vi være.

Venstre er også et miljøparti som styrer på borgerlig side. Man kan si hva man vil om samarbeidspartienes miljøprofil, men vi ivaretar EØS på blå side av politikken, i motsetning til MDG sin foretrukne samarbeidspartner SP.

Norge har på Venstre sin vakt henter hjem 11 milliarder kroner fra EU sitt forskningsprogram til hva? Joda noe Norge har verdensledende kompetanse på: Klima, miljø og energi. Dette beløpet vil stige i årene som kommer. Her har norske industriarbeidsplasser som Kongsberg Maritime, Yara og Elkem vært store vinnere og fått millioner i støtte for grønn omlegging av industrien de opererer i. Fantastisk. Igjennom EØS kan Norge søke om støtte fra EUs Horisont 2020 program, dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram innenfor klima, miljø og energi. Dette vil SP ikke være en del av, og MDG kan være en faktor for at SP får makt.

Så kommer det store svaret fra de blå næringene, trenger vi EØS? Alle jeg har spurt svarer klart ja. Nettopp på grunn av at de blå næringene ser nytten og gevinsten i grønn omstilling. De mottar EU-midler og de er allerede langt fremme. Dette synes jeg er inspirerende å være vitne til.

Neste gang noen ikke ser den grønne fanen, så må dere kanskje løfte litt på nisselua og se det store bildet. Norske politikere må lytte til de blå næringene. Det er distriktsvennlig, det er miljøvennlig og det er ekstremt verdiskapende for vårt lokale næringsliv. Derfor er jeg helt klart for Møreaksen, da det gir nytteverdi for en bransje som på verdensbasis er primus motor i grønn omstilling. Jeg heier på deres fremgang.

Møre og Romsdal Venstre