LESERINNLEGG

Gulrot er definitivt mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte

Senterpartiet har ikke sagt at vi skal beordre ansatte, og det er ikke en del av vår politikk slik hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund hevder i sitt leserinnlegg i RB.

Tove Henøen (Sp).  Foto: Vidar Myklebust

Meninger

Jeg ble spurt om dette var en mulighet, og det er det jo, men beordring er ikke et virkemiddel vi ønsker å benytte. Når det ikke er fagfolk til overs, er det heller ingen å beordre.
Mener fødedrift i Molde er kjempeviktig - og at ansatte kan beordres til Kristiansund for å gjenåpne der

Tove Henøen (Sp) mener ansatte kan beordres til Kristiansund for å sikre fødedrifta der. Samtidig sier hun at fødedrift i Molde er kjempeviktig.


Jeg vil derfor beklage at dette har kommet feil ut og ført til usikkerhet blant ansatte ved sykehusene i Molde og Kristiansund. Jeg har stor respekt for de ansatte ved sykehusene og forstår at de står i en krevende situasjon. De gjør en fantastisk jobb og trenger ikke ytterligere press på seg.

Senterpartiet mener imidlertid at de regionale- og lokale helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å sikre rekruttering samt sikret at vi beholder sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Undersøkelser viser at hver 6. spesialsykepleier og jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. På nesten halvparten av enhetene med jordmødre vil mellom 20% og 50% av dem nå pensjonsalder innen fem år.

Økte arbeidsoppgaver i yrke (bl.a. innføringen av ultralyd for gravide) fører også til et forsterket behov for flere jordmødre.

Derfor er det ingen overraskelse at utfordringen ville komme, og alle helseforetakene burde ha utarbeidet langsiktige planer for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene som dekker behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen.

I stedet var det i perioden 2012-2018 en nedgang i tallet på nye autorisasjoner til jordmødre (Helsemod-rapporten SSB 2019).

67 % av jordmor studentene i 2019 ønsket å jobbe heltid - bare 25 % fikk tilbud om full stilling da de fikk autorisasjon (kartlegging gjort av jordmor forbundet).

Per 2019 fikk bare 25% av de ferdige autoriserte jordmødrene tilbud om full stilling.

Senterpartiet sitt mål er at det skal være trygt å føde over hele landet, da er det også en selvfølge at et faglig forsvarlig tilbud må være på plass.

Dessverre er vi, som også Brit Helden Bjørnås i Den norske jordmorforening påpeker, vitne til at flere og flere små fødeavdelinger svekkes i stedet for å styrkes.

De siste 30 årene har vi sett en nær halvering av antall steder med fødetilbud. Siden 2009 har Norge hatt færre fødeinstitusjoner med akuttfunksjon enn WHOs modell for en trygg fødselsomsorg. Vi ser også at det er økende regionale forskjeller til tilgangen på fødselstilbud. I 2019 lå tallet for kommuner der kvinner har en reisetid på over to timer til fødselstilbudet på 18%. Dette er en økning på 5% siden 2012 (VGs landsomfattende kartlegging).

Færre fødetilbud medfører at det blir en økning av fødsler langs veien, noe som er en stor belastning for den fødende. Ny forskning viser også at det er større prosent dødelighet for nyfødte som er født under transport.

Forskere har gjennom elleve år sett nærmere på alle fødsler i Norge, og de konkluderer med at; små fødestuer ikke gir en høyere risiko for den fødende (https://www.nrk.no/vestland/ny-undersokelse_-avstand-til-klinikken-avgjorende-for-fodende-1.13466790)

Vi mener derfor at sentraliseringen av fødselsomsorgen i Norge har gått for langt, og at dagens fødetilbud må utvikles slik at man sikrer et desentralisert fødetilbud i hele landet.

Da må vi få på plass flere jordmødre, og samtidig sikre kompetanse til de jordmødrene vi allerede har. Jeg ble derfor glad for å lese pressemeldingen fra adm. dir. Øyvind Bakke i dag om at det nå blir satt av penger til utdanningsstipend med 100 prosent lønn under utdanning, og at det nå er fokus på å utdanne egne fagfolk. Dessverre kommer dette alt for seint, men det er et ordtak som sier «bedre seint enn aldri», og jeg håper virkelig det nå legges en strategi for å rekruttere flest mulig jordmødre. Jeg er også enig med Tor Rune Aarø i at gulrot definitivt er mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte.

Vi trenger et økt fokus på jordmor rekruttering og sikre at utdannede jordmødre blir værende i arbeid - Fordi vi trenger dem!

Tove Henøen, Fylkesleder M&R Senterparti

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal