LESERINNLEGG

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse

Ordførere i Norge har tilkjennegitt at kommunenes største utfordring er å rekruttere sykepleiere. Nå er det på tide å sette handling bak ordene og prioritere denne yrkesgruppen i årets forhandlinger!

110 MILLIONER: Kommunene i Møre og Romsdal brukte til sammen 110 millioner kroner på vikarbyråtjenester i 2019. Dette gjenspeiler behovet for sykepleierkompetanse i våre kommuner, skriver Trine Bruseth Sevaldsen og Gjermund Øysteinsson Moe i Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal.   Foto: PRIVAT

Meninger

I år er «Vårens vakreste eventyr», lønnsforhandlingene, et mellomoppgjør. I den forbindelse kaller KS inn ordførere og politikere til strategikonferanser. I dette fora debatteres temaer som danner grunnlag for kommende lønnsforhandlinger fra arbeidsgiversiden. Norsk Sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal vil i den forbindelse komme med innspill.

Kommunene i Møre og Romsdal brukte til sammen 110 millioner kroner på vikarbyråtjenester i 2019. Dette gjenspeiler behovet for sykepleierkompetanse i våre kommuner. Tabellen viser stor variasjon i forbruket kommunene imellom. NSF Møre og Romsdal er bekymret for denne kostanden da dette er offentlige midler som burde vært investert til å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. I stedet går disse pengene til private bemanningsbyråer. Ordførere i Norge har ved tidligere anledninger tilkjennegitt at kommunenes største utfordring er å rekruttere sykepleiere. Nå er det på tide å sette handling bak ordene og prioritere denne yrkesgruppen i årets forhandlinger!

Erfaringsmessig søker sykepleiere seg til kommuner som tilbyr lønn over minstetariff, godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger og mulighet for faglig utvikling. Kommunene må ta sitt ansvar å sikre nok sykepleierkompetanse til utfordringer som eldrebølgen medfører og oppgaver som blir overført fra spesialisthelsetjenesten. Våg å prioritere sykepleierne i årets mellomoppgjør! Da kan dere både rekruttere nye og beholde de sykepleierne dere allerede har.

På vegne av 2700 sykepleiere i kommunal sektor i Møre og Romsdal er vårt ønske at politikerne her i fylket skal prioritere sykepleierne på strategikonferansen for KS. Med dette kan dere sikre forsvarlige helsetjenester til befolkningen i fylket og løse det arbeidsgiver selv sier er et av de største problemene: mangel på sykepleiere i kommunen.

Politikere - sørg for livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse ved å prioritere sykepleierne!

Kommuner

Forbruk vikarbyrå 2019 i kroner

Nye Molde

6 922 287

Hustadvika

0

Rauma

5 910 838

Vestnes

1 957 682

Aukra

0

Tallene i tabellen er hentet fra Retriever på vegne av NSF.

Trine Bruseth Sevaldsen, Fylkesleder NSF Møre og Romsdal

Gjermund Øysteinsson Moe, Nestleder NSF Møre og Romsdal