LESERINNLEGG

Jeg forventer at spaden er i jorda på Hjelset før sommeren

Nå har vi ventet lenge nok. Byggestart må bli før sommeren. Ytterligere utsettelse er helt uakseptabelt.

INGEN OVERRASKELSE: Det ble litt spesielt at enkelte går i bresjen for at en liten gruppe med nøkkelpersonell som jobber i Molde skal beordres til Kristiansund for å sørge for gjenåpning av fødetilbudet i Kristiansund. Det er allerede et skjørt fagmiljø som er tilknyttet fødetilbudet i Molde, skriver Jarle Ugelstad Klavenes i Hustadvika.   Foto: PRIVAT

Meninger

Det har nå gått over seks år siden det ble besluttet å bygge et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Men etter den tid har det meste gått i sirup. Nå har vi ventet lenge nok. Byggestart må bli før sommeren. Ytterligere utsettelse er helt uakseptabelt.

Det er positivt at helseforetaket endelig ser ut til å innse at det må mer penger på bordet skal en få bygd sykehuset. Vi må unngå å gå for en spareblussløsning som vi dessverre har sett en del eksempler på de siste årene, der kapasiteten allerede er for liten før spaden er i jorda. Vi skal ha et godt og fremtidsrettet akuttsykehus.

Dessverre har denne sendrektigheten i å få bygd sykehuset forsterket noen av de negative konsekvenser som en visste ville oppstå i mellomfasen før det nye sykehuset var på plass. Det kanskje mest tydelige eksempelet på dette er å opprettholde et forsvarlig fødetilbud både i Kristiansund og Molde i overgangsperioden. Det kommer ikke som en overraskelse at det er svært utfordrende å lykkes med å rekruttere og opprettholde et kompetent fagmiljø i Kristiansund sykehus, når det er bestemt at dette fagmiljøet ikke skal videreføres i Kristiansund. Nå har vi kommet i den situasjonen at helseforetaket på grunn av manglende nøkkelkompetanse har kastet inn håndkleet på at det ikke lenger er forsvarlig å ha et fødetilbud i Kristiansund.

Det ble da litt spesielt at enkelte går i bresjen for at en liten gruppe med nøkkelpersonell som jobber i Molde skal beordres til Kristiansund for å sørge for gjenåpning av fødetilbudet i Kristiansund. Det er allerede et skjørt fagmiljø som er tilknyttet fødetilbudet i Molde, der en per dags dato fortsatt trenger flere fagfolk for å fylle vaktplanene fremover. Det å presse på ytterligere med beordring kan derfor fort resultere i at nøkkelpersoner slutter, men den ytterste konsekvens at en heller ikke kan opprettholde et forsvarlig fødetilbud i Molde.

Nå er det tid for å få fart på byggingen av fellessykehuset. Jeg forventer at spaden er i jorda på Hjelset før sommeren.

Jarle Ugelstad Klavenes, innbygger i Hustadvika kommune